ผลการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดการแข่งขัน การแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 CIMFU INTERNATIONAL GO TOURNAMENT 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง ในการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน

ในครั้งมีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท คือ

  1. High Dan
  2. Low Dan
  3. High Kyu
  4. Low Kyu

การแข่งขันครั้งนี้พิธีเปิดและพิธีปิดได้รับเกียรติจาก นายสุรพล อินทรเทศ  คณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

และมี นายวรัญญู รัตนะประเทศ ประธานฝ่ายกีฬาหมากล้อมสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้จัดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

High Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Mr.Jinwoo Kim
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ Mr.Kim Youngsam
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ Mr.Hymwoo Kim
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3  ได้แก่ นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ

Low Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายดนุพงษ์ อนุมะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1  ได้แก่ นายดนย์ วงษ์ยะรา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3  ได้แก่  นายเจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์

High Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทยากร เรือนแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ รณฤทธิ์ ทับทิม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ นันทพงษ์ ช้างหิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3  ได้แก่  ปรเมศ สุพุง

Low Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ เมธาสิทธิ์ เหมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ธวัลรัตน์ อนุการสกุลชูลาภ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 ได้แก่ จารุวรรณ จิตหาญ

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน