การแข่งขันหมากล้อมจีนโลก “เหยียนหวงเปย” ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก จัดการแข่งขันหมากล้อมจีนโลก “เหยียนหวงเปย” ครั้งที่ 17 ณ เมืองลั่วหยาง มนฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก และ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ คุณเนี่ย เว่ย ผิง นักหมากล้อมมืออาชีพ ระดับฝีมือ 9 ดั้ง อดีตแชมป์โลก ร่วมกันเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 160 คน

12025395_925849664118261_251916490_n

12042284_925849570784937_1134701281_n 12042211_925882927448268_1604174146_n

 

ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาหมากล้อมจำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1.คุณกมล สันติพจนา ระดับฝีมือ 5 ดั้ง
2.คุณวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ระดับฝีมือ 5 ดั้ง
3.คุณเผยเซิน หยาง ระดับฝีมือ 5 ดั้ง
4.คุณไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล ระดับฝีมือ 3 ดั้ง
5.คุณธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย ระดับฝีมือ 3 ดั้ง
6.คุณวรัญญู วงศ์แก้ว ระดับฝีมือ 2 ดั้ง

 

12047729_925850027451558_199268161_n 12021761_925850024118225_1076435633_n

 

สำหรับประเภทการแข่งขันได้แยกออกเป็น 2 สาย คือ เหยียนตี๊ และ หวงตี๊ (มาจากชื่อกษัตริย์หรือฮ่องเต้ ยุคแรกๆของจีน)
ผลการแข่งขันนั้น คุณวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้งได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ในสายเหยียนตี้

 

12021850_925882930781601_381684840_n

12032402_925850014118226_2049562690_n