เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมรายการ EXECUTIVE TRIPLE GO 9

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ  Executive Go Club จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ EXECUTIVE TRIPLE GO 9 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ชั้น 11 ห้อง 1111A-B  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้ว

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่นี่
หมดเขตรับสมัครการแข่งขันวันที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 12.00 น.

รายละเอียดการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขัน
– แข่งแบบทีม ทีมละ 3 ท่าน ผลัดกันเดินหมากบนกระดานเดียวกัน

ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ประเภทระดับ “ดั้ง”
2. ประเภทระดับ “คิว” อายุต่ำกว่า 25 ปี
3. ประเภทระดับ “คิว” อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับ “ดั้ง”
– ผู้สมัครมีฝีมือระดับดั้ง รวมกันไม่เกิน 10 ดั้ง (ยึดตามทำเนียบดั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย)
คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับ “คิว”
– ผู้สมัครจะต้องอยู่ในระดับคิวเท่านั้น

ระบบการแข่งขัน
– ระบบ Swiss Pairing System / 5 รอบ (จำนวนรอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน)

กติกาการแข่งขัน
– ให้ผู้แข่งขันลำดับที่ 1 ทำการเสี่ยงทายเป็นผู้เลือกสีหมาก (การเสี่ยงทายให้ใช้การกำเม็ดหมาก ทายคู่ ทายคี่)
– ให้ผู้แข่งขันฝ่ายที่ได้หมากดำเริ่มเล่นก่อน และตอนนับคะแนนต้องบวกแต้มต่อ 6.5 คะแนนให้กับฝ่ายขาว
(ใช้ระบบการนับคะแนนแบบญี่ปุ่น หากมีปัญหาเรื่องเชลยให้ใช้การนับแบบจีน)
– เวลาฝ่ายละ 45นาที {ไม่มีเบียวโยมิ กรณีผู้เล่นอีกฝ่ายใช้เวลาหมดถือว่าผู้เล่นฝ่ายนั้นแพ้ทันที}
– สำหรับผู้แข่งขันที่มาสายเกิน 15นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขันในรอบนั้น จะถือว่าผู้เล่นฝ่ายนั้นแพ้ทันที
– ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ มิฉะนั้นไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน)
– การตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการแข่งขัน
– แบ่งผู้เล่นเป็นฝ่ายละ 3 ท่าน สามารถจัดวางมือได้โดยไม่ต้องอิงตามระดับฝีมือ ต้องระบุรายชื่อผู้เล่นในแต่
ละลำดับในใบลงทะเบียน ณ วันที่แข่งขัน หากไม่ได้ระบุจะยึดลำดับผู้เล่นตามที่สมัคร
– ผู้เล่นลำดับที่1 ฝ่ายที่ถือหมากดำเป็นผู้เดินหมากก่อน ต่อจากนั้น ฝ่ายที่ถือหมากขาวลำดับที่1 ค่อยเดิน
หมาก สลับกันไปตามลำดับ
– เมื่อถึงผู้เล่นฝ่ายขาวลำดับที่ 3 ผู้เล่นลำดับต่อไปจะวนกลับมา ฝ่ายดำลำดับที่ 1
– กรณียอมแพ้ ผู้เล่นฝ่ายที่ยอมแพ้ ทั้ง3 ท่าน ต้องยืนยันเห็นชอบเป็นเสียงเดียวกัน ทั้ง 3ท่าน

กรณีการทำผิดกฎ
– เมื่อมีการประท้วงว่ามีการเล่นผิดลำดับ จะหักแต้มฝ่ายที่วางผิดลำดับ 3แต้ม (และถือว่าหมากเม็ดนั้น
ถูกต้องของผู้เล่นมือนั้น และให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ลำดับถัดไปจากมือนี้ เป็นผู้วางหมาก)
หากฝ่ายใด วางผิดลำดับหมากครบ 3 ครั้ง จะถือว่าฝ่ายนั้นแพ้ทันที
– เมื่อมีการวางลำดับผิด และไม่มีการประท้วงในรอบนั้นหรือมือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครั้งนั้น จะถือว่าไม่มีการ
เล่นผิดลำดับ
– ห้ามผู้เล่นพูดคุยปรึกษากัน หรือ ส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีม หากมีการจับได้ จะถือว่าทีมนั้นแพ้ทันที

รางวัลการแข่งขันในแต่ละประเภท
รางวัลประเภทระดับดั้ง
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลประเภทระดับคิว อายุต่ำกว่า 25 ปี
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 2,100 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลประเภทระดับคิว อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ ชุดอุปกรณ์หมากล้อมพกพา 3 ชุด พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กระดานหมากล้อมแม่เหล็ก 3 ชุด พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 พัดหมากล้อม 3 เล่ม พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัล รอบแชมป์ชนแชมป์
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,800 บาท พร้อมถ้วยเวียน รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 2,100 บาท

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111 A – B
08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
08.55 – 09.00 น. กล่าวพิธีเปิด การแข่งขัน
09.00 – 10.30 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 1
10.40- 12.10 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 2
12.10-12.55 น. ———-พักกลางวัน———–
13.00-14.30 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 3
14.40-16.10 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 4
16.20-17.50 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 5
18.10 น. พิธีปิด มอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน
***( จำนวนรอบการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน )***

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร สีลมปาร์ควิว ชั้น1 ห้อง VIP GO ROOM
( เฉพาะทีมที่ชนะเลิศเประเภทดั้ง แข่งขันกับทีมแชมป์เก่า )

กำหนดการแข่งขัน (รอบแชมป์เก่าชนแชมป์ใหม่)
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
13.00 – 16.00 น. เริ่มแข่งรอบแชมป์ชนแชมป์
16.00 – 16.30 น. พิธีมอบรางวัล

แผนที่ในการจัดการแข่งขัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 

โทร 02-071-9067