เปิดฉากการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2020 และ Thailand Woman Go Leauge 2020

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ จัดการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2020 และ Thailand Woman Go Leauge 2020 ชิงถ้วยและเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท

 

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ได้รับเกียรติจาก นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และประโรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวเปิดการแข่งขัน Thailand Go League 2020 และ Thailand Woman Go Leauge 2020 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 โดยการแข่งขันครั้งนี้มีระยะเวลาการแข่งขัน 29 กุมภาพันธ์ 2563 –  6 มิถุนายน 2563