เปิดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament)

เปิดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament) ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลอยุธยา มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสิ้น 118 คน

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา และคุณสุรพล อินทรเทศ กรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

ประเภท High Dan 14 คน
ประเภท Low Dan 16 คน
ประเภท One Dan 26 คน
ประเภท High Kyu 33 คน
ประเภท Low Kyu 29 คน

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน