อัพเดทผลการแข่งขันหมากล้อม “โกะลีก มัธยม” (M-League 2017) สนามที่ 2 ร.ร.อัสสัมชัญ

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อม “โกะลีก มัธยม” (M-League 20 17) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 

 

 

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 8 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ, โรงเรียนสาธิตฯ พิบูลบำเพ็ญ, โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนสวนกุหลาบฯ นนทบุรี, โรงเรียนสาธิตฯ เกษตรฯ และโรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน  ในสนามที่ 1 (ทำการแข่งขันในรอบที่ 1 และ 2) จัดการแข่งขันวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร จอร์น เอ เอกิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย,  สนามที่ 2 (ทำการแข่งขันในรอบที่ 3-5) จัดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ,  สนามที่ 3 เป็นวันสุดท้าย (ทำการแข่งขันในรอบที่ ุ6-7) จัดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สีลม

ผลการแข่งขัน “โกะลีก มัธยม” (M-League 2017) ทั้ง 5 รอบ มีดังนี้