อบรมกีฬาหมากล้อม โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

อบรมกีฬาหมากล้อม โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย และ นักกีฬาหมากล้อม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมหมากล้อม โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

ในการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากจาก นายศักดา โกมลวานิช คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยการอบรมหมากล้อมเป็นการให้ความรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหมากล้อม

ซึ่งการอบรมครั้งนี้มี นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ได้เชิญ ครูและนักเรียน ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหมากล้อม กว่า 50 คน