หลีกเลี่ยงเส้นทาง ผู้มาแข่งขันหมากล้อมรายการ Standard rating & Friendship game 2018

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมรายการ Standard rating & Friendship game 2018 ประเภทบุคคล ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ทางฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางด้านถนนสาทร สีลม นราธิวาสฯ ลาดหญ้า สะพานตากสิน เนื่องจากจะมีการจัดงานกิจกรรมงาน EMPIRE TOWER WERUN 2018 WITH VIRGIN ACTIVE ในเวลา 03.00 – 10.00 น. ซึ่งอาจจะทำให้การเดินทางเพื่อมาแข่งขันหมากล้อมรายการ Standard rating & Friendship game 2018 ล่าช้าจนถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันของทางสมาคมฯ ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในเวลาดังกล่าว หรือเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ หรือท่านในที่เดินทางโดยรถยนต์ทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดบริการที่จอดรถไว้บริเวณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 50 คัน