หมากล้อม หมากเด็ด หนีบ 2

หมากล้อมในช่วงระหว่างการเล่นจะมีการล้อมซึ่งกันและกัน ก็จะต้องนับลมหายใจของหมากแต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันหมากของตนเอง กลยุทธ์หนึ่งของการเล่นหมากล้อม เราจะเรียกว่าหมากเด็ด จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกัน

#หมากล้อม #หมากเด็ด #หนีบ

 

ช่องทางการติดต่อ สอบถาม

Facebook : https://www.facebook.com/webthaigo

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCSgz...

Website : https://www.thaigo.org/