หมากล้อมภาคฤดูร้อน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดอบรมหมากล้อม ภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนักเรียนเข้าอบรมเป็นจำนวนกว่า 350 คน

IMG_0393 IMG_0405

การอบรมครั้งนี้เริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และ ประเมินผล จบการอบรมภาคฤดูร้อนในวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา

โดยการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนสอบผ่าน Kyu จำนวน 2 คน คือ
1. ด.ช. ธนวัตร  บุญดี 4 Kyu
2. ด.ช. ณัฐดนัย ตันเฮง 8 Kyu

IMG_0538 IMG_0526

IMG_0506 IMG_0503

 

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านในครั้งนี้ และ หวังว่าน้องๆเยาวชนจะพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นสู่นักหมากล้อมชั้นแนวหน้าของเมืองไทยในอนาคต

 

IMG_0498 IMG_0490

IMG_0475 IMG_0471

IMG_0400 IMG_0393