สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

 

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม แบ่งการสอบตั้งแต่ 8 คิว ถึง 1 ดั้ง มีผู้สอบผ่านระดับคิว 99 คน และมีผู้สอบผ่านระดับดั้ง 5 คน

 

ผู้สอบผ่านระดับฝีมือ LOW KYU (5-8 KYU)

 

ผู้สอบผ่านระดับฝีมือ HIGH KYU (1-4 KYU)

 

ผู้สอบผ่านระดับฝีมือ 1 DAN