สรุป การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

สรุป การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ประเภทบุคคลชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน 

เหรียญเงิน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ 

เหรียญทองแดง : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ประเภทบุคคลหญิง

เหรีญทอง : Anglo Singapore International School

เหรียญเงิน : โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เหรียญทองแดง : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประเภทคู่ชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ทีม 1

เหรียญเงิน : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทีม 2

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทคู่หญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  ทีม 2

เหรียญเงิน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  ทีม 1

เหรียญทองแดง : โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

ประเภทคู่ผสม

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

เหรียญเงิน : โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสาธิตปทุม

ประเภททีมชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เหรียญเงิน : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

ประเภททีมหญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

เหรียญเงิน : โรงเรียนรุ่งอรุณ

เหรียญทองแดง : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ประเภททีมผสม

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

เหรียญเงิน : โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

เหรียญทองแดง : โรงเรียนรุ่งอรุณ

รางวัลถ้วยคะแนนรวม ทีมชาย : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รางวัลถ้วยคะแนนรวม ทีมหญิง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ประเภทบุคคลชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เหรียญเงิน : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

เหรียญทองแดง : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ประเภทบุคคลหญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เหรียญเงิน : โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

เหรียญทองแดง : โรงเรียนชลกันยานุกูล

ประเภทคู่ชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เหรียญเงิน : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทีม 2

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ประเภทคู่หญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เหรียญเงิน : โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประเภทคู่ผสม

เหรีญทอง : King’s College International School Bangkok

เหรียญเงิน : โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประเภททีมชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เหรียญเงิน : โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

เหรียญทองแดง : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ประเภททีมหญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เหรียญเงิน : โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประเภททีมผสม

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เหรียญเงิน : โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รางวัลถ้วยคะแนนรวม ทีมชาย : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลถ้วยคะแนนรวม ทีมหญิง : โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ประเภทบุคคลชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน (โคราช)

เหรียญเงิน : โรงเรียนบุญวัฒนา

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 

ประเภทบุคคลหญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เหรียญเงิน : โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เหรียญทองแดง : โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ประเภทคู่ชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนโยธินบูรณะ

เหรียญเงิน : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทีม 2

เหรียญทองแดง : โรงเรียนเทพศิรินทร์ ทีม 1

 

ประเภทคู่ผสม

เหรีญทอง : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี

เหรียญเงิน : โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ทีม 2

เหรียญทองแดง : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประเภททีมชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

เหรียญเงิน : โรงเรียนเทพศิรินทร์

เหรียญทองแดง : The NEWTON Sixth Form School

ประเภททีมหญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

เหรียญเงิน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

เหรียญทองแดง : โรงเรียนชลกันยานุกูล

ประเภททีมผสม

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เหรียญเงิน : โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เหรียญทองแดง : โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

รางวัลถ้วยคะแนนรวม ทีมชาย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ประเภทบุคคลชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนอำนวยศิลป์

เหรียญเงิน : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประเภทบุคคลหญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนอมาตยกุล

เหรียญเงิน : โรงเรียนราชินี

เหรียญทองแดง : โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ประเภทคู่ชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เหรียญเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญ

เหรียญทองแดง : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ประเภทคู่หญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

เหรียญเงิน : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประเภทคู่ผสม

เหรีญทอง : สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

เหรียญเงิน : โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประเภททีมชาย

เหรีญทอง : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เหรียญเงิน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

เหรียญทองแดง : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ประเภททีมหญิง

เหรีญทอง : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

เหรียญเงิน : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

เหรียญทองแดง : โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

ประเภททีมผสม

เหรีญทอง : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เหรียญเงิน : โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เหรียญทองแดง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

รางวัลถ้วยคะแนนรวม ทีมชาย : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล