สรุปเหรียญหมากล้อม รางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

หมากล้อม
จังหวัด
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ). ภูเก็ต
3
2
5
2 ). กรุงเทพมหานคร
2
2
1
5
3 ). นครราชสีมา
2
2
1
5
4 ). มหาสารคาม
1
1
4
6
5 ). ชลบุรี
2
1
3
6 ). นครปฐม
1
1
7 ). เชียงราย
3
3
8 ). สงขลา
2
2
9 ). สมุทรสาคร
1
1
10 ). สุราษฎร์ธานี
1
1

 

นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ รางวัลนักกีฬาชายดีเด่น

 

ด.ญ. ภิญญาดา  ศรอารา รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น 

 

นายสันติ  ศรอารา รางวัลผู้ฝึกสอนทีมหญิงดีเด่น

 

นายดุษฎี  นราวีรวุฒิ รางวัลผู้ฝึกสอนทีมชายดีเด่น