สรุปผลการแข่งขัน THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 (วันที่ 2)

THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ THE MALL บางกะปิ มีการแข่งขัน 6 ประเภทได้แก่ , OPEN KYU (ระดับคิว บุคคลทั่วไปไม่จำกัดฝีมือ), LOW DAN 1 ดั้ง, LOW DAN 2-3 ดั้ง, HIGH DANและPROFESSIONAL ระดับฝีมือ 4-7 ดั้ง และมืออาชีพ

พิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก อ.สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ และอุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวปิดการแข่งขัน และอวยพรผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดินทางกลับโดยปลอดภัย

 

 

สรุปผลการแข่งขัน THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 วันที่ 2

     

ประเภท มือใหม่ อายุไม่เกิน 10 ปี กระดาน 13×13

ชนะเลิศ  1,800 พร้อมถ้วยรางวัล   ได้แก่ the winner
รองชนะเลิศ อันดับ 1,500 พร้อมถ้วยรางวัล  ได้แก่ แฮปปี้ พุทธ ปายจัง เปปเปอร์
รองชนะเลิศ อันดับ 1,200 พร้อมถ้วยรางวัล  ได้แก่ รร. หนองหญ้าแพรกท่าแร่ ทีม 2
รองชนะเลิศ อันดับ ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล  ได้แก่ รร. หนองหญ้าแพรกท่าแร่ ทีม 1
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ประกาศนียบัตร ได้แก่ GO sense ATT

    

ประเภท มือใหม่ อายุไม่เกิน 10 ปี กระดาน 13×13
ชนะเลิศ  1,800 พร้อมถ้วยรางวัล   ได้แก่ รร. ฤทธิยะวรรณาลัย ทีม B
รองชนะเลิศ อันดับ 1,500 พร้อมถ้วยรางวัล  ได้แก่ รร. บ้านขุนประเทศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1,200 พร้อมถ้วยรางวัล  ได้แก่ รร. ฤทธิยะวรรณาลัย ทีม D
รองชนะเลิศ อันดับ ประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล  ได้แก่ รร. ฤทธิยะวรรณาลัย ทีม A
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ประกาศนียบัตร ได้แก่ แฮปปี้ ตัวกลม เขียรี่

 

ประเภท OPEN KYU (ระดับคิว บุคคลทั่วไปไม่จำกัดฝีมือ)
ชนะเลิศ  4,000 พร้อมถ้วยรางวัล   คุณ เจตน์ กรีน
รองชนะเลิศ อันดับ 2,500 พร้อมถ้วยรางวัล   ได้แก่ เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา
รองชนะเลิศ อันดับ 1,500 พร้อมถ้วยรางวัล   ได้แก่ ทรงพล พัฒนพร
รองชนะเลิศ อันดับ 1,000 พร้อมถ้วยรางวัล   ได้แก่ โกเมท หลวงโปธา
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ประกาศนียบัตร  ได้แก่ ประพาส บุญชื่น

 

ประเภท LOW DAN ระดับฝีมือ 1 ดั้ง
ชนะเลิศ  5,000 พร้อมถ้วยรางวัลMr.Liu yihui
รองชนะเลิศ อันดับ 3,000 พร้อมถ้วยรางวัล  ได้แก่ พรเทพ สารคาม
รองชนะเลิศ อันดับ 2,500 พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ Mr. Lin siyu
รองชนะเลิศ อันดับ 1,500 พร้อมถ้วยรางวัล  ได้แก่ ภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ประกาศนียบัตร ได้แก่ ชาญสิทธิ์ อภินันท์วงศ์

 

ประเภท LOW DAN ระดับฝีมือ 2-3 ดั้ง
ชนะเลิศ  8,000 พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ Mr.Wang dong
รองชนะเลิศ อันดับ 5,000 พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ Mr. Anh Quang Le
รองชนะเลิศ อันดับ 3,000 พร้อมถ้วยรางวัล   ได้แก่ วินิจฉัย สีหบรรพค
รองชนะเลิศ อันดับ 2,000 พร้อมถ้วยรางวัล   ได้แก่ ศิริชัย เอมใจ
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ประกาศนียบัตร ได้แก่ คุณ วรท ตัณพิสุทธิ์

 

ประเภท HIGH DANและPROFESSIONAL ระดับฝีมือ 4-7 ดั้ง และมืออาชีพ
ชนะเลิศ  40,000 พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ Mr.Jung hyun hyeon
รองชนะเลิศ อันดับ  15,000 พร้อมถ้วยรางวัล    ได้แก่ Mr.Fang jia
รองชนะเลิศ อันดับ  10,000 พร้อมถ้วยรางวัล   ได้แก่ Mr.Jin Woo Kim
รองชนะเลิศ อันดับ  8,000 พร้อมถ้วยรางวัล   ได้แก่ Mr.Hyun Woo Kim
Best Asean 1  7,000 พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ กมล สันติพจนา
Best Asean 2  5,000 พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ Mr.Phuoc Dinh Tran
Best Asean 3  4,000 พร้อมโล่รางวัลคุณ  ได้แก่ พงศกานต์ ศรอารา
Best Asean 4  3,000 พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ
Best Asean 5  2,000 พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ