สรุปผลการแข่งขัน THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ THE MALL บางกะปิ

ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

สรุปผลการแข่งขันในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562

ประเภท High Kyu อายุไม่เกิน 14 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กฤษฎิ์  เกศวา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธนกฤต  รุ่งธนาภิรมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สิริเดช  เลาหเลิศเดชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ปวรุตม์  วิพันธ์พงษ์


ประเภท High Kyu อายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิญ  เกตุนิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สิรเศรษฐ์  เตชะสมบูรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เตชธร  สุขประวิทย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ณฤชล  ชินวัฒนกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วิภาส  ทองดีน์โรจน์

ประเภท High Kyu อายุไม่เกิน 10 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สรวิชญ์  จันทร์เจริญฤทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธนนท์  ธัญญกสิกล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปกังกร  พงษ์เดช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ปัญญ์  ล้วนวิเศษ

ประเภท Low Kyu อายุไม่เกิน 14 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ดุรากร  สิริโชคเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พีรพล  ธิติธันยบูรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กรภัทร  ธนาดำรงศักดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สรยุทธ์  รอบรู้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ภูริ  ขาวปางช่อง

ประเภท Low Kyu อายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภูวิช  สหกิจภิญโญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภูดิส  สหกิจภิญโญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธนกร  สัจจาโรดม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ธนิษฐา  รุ่งธนาภิรมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ธีรธวัช  ขัตตินานนท์

ประเภท Low Kyu อายุไม่เกิน 10 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปิญช์นัชชา  พราหมณ์พุฒิคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โชคภูมิชัย  อาจกำชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศุภกร  ลีลามัจฉากุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ปุณิกา  แสงสว่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นิธิกฤษฎิ์  เรียบร้อยเจริญ

ประเภทมือใหม่อายุเกิน 10 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ACTC
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์กรุงเทพใต้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านขุนประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม gomaztermild 1

ประเภทมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม แฮปปี้ กีวี่ เป็บเปอร์ ธีร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม GO SENSE
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม mindplay 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม Go family ประถม ทีม1


ประเภทอนุบาล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนาทีม 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนาทีม 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมอนุบาลหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ทีม 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสามแยกคลองกลอแหล ทีม 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม โรงเรียนบ้านบางกะปิ ทีม 6