สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง” ครั้งที่ 2 / 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2 / 2561

การแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” จัดการแข่งขันในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมา มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นร่วม 12 คน และเป็นการแข่งขันประเภท 1 ดั้ง โดยผู้ชนะ 2 อันดับแรก แล้วจะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

 

ผู้ได้รับรางวัล

ระดับฝีมือ 1 ดั้งเพชร

  1. ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส. ษาวารี  พันธเสน
  2. รองชนะเลิศ ได้แก่ นายประชารักษ์  จริยาวัฒนกุล