สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Executive Triple Go 9

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ  Executive Go Club จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ EXECUTIVE TRIPLE GO 9 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ชั้น 11 ห้อง 1111A-B ที่ผ่านมา และผลการแข่งขันมีดังนี้

 

ผลการแข่งขันหมากล้อม Executive Triple Go 9

ประเภทดั้ง(รอบแชมป์เก่าพบแชมป์ใหม่)
ชนะเลิศ ทีม Ktalk ประกอบด้วย
1. นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 4 ดั้ง
2. นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 4 ดั้ง
3. ด.ช.วรท ตันพิสุทธิ 2 ดั้ง

รองชนะเลิศ ทีม ชิว ฉ่ำ โกะ(ทีมแชมป์เก่า) ประกอบด้วย
1. นายวิชญฤทธิ์ คฤหวาณิช 5 ดั้ง
2. นายสรวิชญ์ วิทยาภิภพสกุล 2 ดั้ง
3. นายเชาวน์ เจริญสมสมัย 4 ดั้ง

ประเภทดั้ง


ชนะเลิศ ทีม Ktalk ประกอบด้วย
1. นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน 4 ดั้ง
2. นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 4 ดั้ง
3. ด.ช.วรท ตันพิสุทธิ 2 ดั้ง

รองชนะเลิศอันดับ1 ทีม Black and White ประกอบด้วย
1. นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 5 ดั้ง
2. นายแสงศักดิ์ ตรีวัฒนา 1 ดั้ง
3. นายภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 2 ดั้ง

รองชนะเลิศอันดับ1 (ร่วม) ทีม Kaoneaw is coming ประกอบด้วย
1. นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 5 ดั้ง
2. นายสรวิศ กิ่งแก้ว 3 ดั้ง
3. ด.ช.ศิรสิทธิ์ เศวตกิตติธรม 2 ดั้ง

ประเภทคิวอายุต่ำกว่า 25 ปี


ชนะเลิศ ทีม ป๊อกกี้เซเบอร์ ประกอบด้วย
1. ด.ช.ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล
2. ด.ช.ปารมี สุธีรัตน์
3. ด.ช.ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล

รองชนะเลิศอันดับ1 ทีม Tarantula Jr. ประกอบด้วย
1. นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม
2. น.ส.สโรชา ยูฮันเงาะ
3. ด.ช.ธีรธรรศ ศิริธีรากุล

รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม ไร้ตัวตน ประกอบด้วย
1. ด.ช.วีรวัฒน์ ธันญะทวี
2. ด.ช.ปุณณฤทธิ แซ่เจียง
3. ด.ช.จรูญศักดิ์ สารพิมพา

ประเภทคิวอายุ 25 ปีขึ้นไป


ชนะเลิศ ทีม Triple Kill ประกอบด้วย
1. นายอนุชา ฉายกระจ่าง
2. น.ส.พรปวีณ์ อ๊อกเวชะ
3. น.ส.ธารารัตน์ สรณานุภาพ

รองชนะเลิศอันดับ1 ทีม EXGO 3 ประกอบด้วย
1. นายศรัณย์ ชินสุวพลา
2. นายสัญชัย จารุอำไพแสง
3. นายธีระ ศิริธีรากุล

รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม EXGO 1 ประกอบด้วย
1. นายรวี ชัยมงคล
2. นายประพาส บุญชื่น
3. นายพงศ์พีระ ช้างมณี

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน