สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ประเภททีมชาย และทีมหญิง

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดระนอง โดยประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และทีมผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 เป็น 2 ประเภทสุดท้าย ในการแข่งขันรายการนี้

     

     

สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย และทีมหญิง

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน  ได้แก่  ชลบุรี

เหรียญทองแดง  ได้แก่ นนทบุรี และ พัทลุง

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมหญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง  ได้แก่ นครปฐม และ ชลบุรี