สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร – ระนองเกมส์ ประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม

     กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ชนิดกีฬาหมากล้อม จัดการแข่งขันขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดระนอง โดยประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 โดยมีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 15 จังหวัด

    

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง  ได้แก่ นนทบุรี และ ชลบุรี

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ นครราชสีมา

เหรียญเงิน  ได้แก่  นครปฐม

เหรียญทองแดง  ได้แก่ มหาสารคาม และ ชลบุรี

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ผสม

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน  ได้แก่  ปทุมธานี

เหรียญทองแดง  ได้แก่ นนทบุรี และ ศรีสะเกษ