สถาบันหมากล้อม GO FAMILY จ.นนทบุรี

GO FAMILY ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี

ประวัติความเป็นมาของ GO FAMILY ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี ต้นปี พ.ศ. 2556 ครอบครัว “วิโรจน์ธรรม” ได้รับคำแนะนำจากครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ แนะนำให้รู้จัก กีฬาหมากล้อม จึงเป็นแรงจูงใจ ส่งบุตรชาย เริ่มเรียนหมากล้อม โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จากความตั้งใจเอาใจใส่ของครอบครัวทำให้เราได้เห็น ถึงประโยชน์ ของหมากล้อม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ รวมจนถึง เสริมสร้างทัศนคติ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงมีแนวคิดสร้างบรรยากาศ การเล่นหมากล้อม แวดล้อมด้วยธรรมชาติเพิ่มบรรยากาศผ่อนคลาย

 

ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี ( go family ) บริหารงาน และ จัดการ โดย คุณ อาทิตยา วิโรจน์ธรรม แรงจูงใจในการสร้างชมรมส่วนที่สำคัญ คือ … บุตรชาย ด.ช. พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม เริ่มเล่นตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
ใช้เวลาในการเรียนและฝึกซ้อม หมากล้อมในระยะเวลา 1 ปี สามารถมีระดับฝีมือ 1 dan ปัจจุบัน อายุ 13 ปี ระดับฝีมือ 3 dan

ผลงานของ GO FAMILY ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี

ของ ด.ช. พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
กีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 35 เหรียญทองแดง ประเภทคู่ชาย ทีมชาย ,
กีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 36 เหรียญทอง ประเภทคู่ชาย เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย,
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2557 (ศรีษะเกษ) เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย,
เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งรายการ Tri-Nations Junior GO Challenge ณ.ประเทศสิงค์โปร รองชนะเลิศอันดับที่ 1.,
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2558 เหรียญทองแดง ประเภททีมผสม , ตัวแทน ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน รายการ
life international go meeting for children โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ปี 2015,
เป็นตัวแทนประเทศไทย เพียงคนเดียว เข้าร่วมการแข่งขัน รายการThe 15th Hanwha Insurerance Cup ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ ปี 2015 ,
ได้เป็นตัวแทนระเทศไทย.เพียงคนเดียว แข่ง world youth baduk festival in je korea ปี 2015
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2516 เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย, ได้รองแชมป์ ในการแข่งขัน Thailand 17 DAN Go Leagaue 2016 แข่งในนามที Duke Miku ได้รางวัลรองแชมป์
การแข่งขัน Meijin JuniornThailand 2017 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขัน THE SWEET TEEN PAIR GO CHAMPIONSHIP 2017 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทคู่ผสม

 จุดมุ่งหมายของ GO FAMILY ชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย ด้วยความพร้อมของบุคลากร และการเอาใจใส่ของผู้บริหาร โดยมุ่งเน้น เด็กดีต้องควบคู่กับเด็กเก่ง
เปิดสอนตั้งแต่เด็กวัย อนุบาล เริ่มเล่น ระดับ kyu จนถึงระดับ dan
เบอร์โทรติดต่อ 087-588-9842, 080-916-7778 คุณ อาทิตยา วิโรจน์ธรรม
ID line jengcung
facebook ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.นนทบุรี (Go Family)