ศึกชิงแชมป์เซียนหมากล้อมดาวรุ่งดวงใหม่ The MALL Lifestore GO Rising Stars 2023  และผลการแข่งขัน

The MALL Lifestore GO Rising Stars 2023  รวมนักหมากล้อมดาวรุ่งกว่า 600 คน

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ร่วมกับสถาบันสอนหมากล้อมแฮปปี้จีเนียส จับมือพันธมิตร เปิดสนามแข่งหมากล้อมเซียนหมากล้อมดาวรุ่งดวงใหม่ The MALL Lifestore GO Rising Stars 2023  รวมนักหมากล้อมดาวรุ่งกว่า 600 คน

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ณ​ ห้อง​ MCC HALL​ ชั้น ​4 เดอะมอลล์​งามวงศ์วาน

โดยคุณชัญญ์ญาณ์  ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่ กิจกรรมการตลาด บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวต้อนรับนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร  จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวให้โอวาทนักกีฬาและกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

 

 

สรุปผลการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

ประเภท Open Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กมล สันติพจนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธนพล เตียวัฒนานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปารมี สุธีรัตน์
รางวัล Best 3 dan ได้แก่ กองเงิน  เชื่อมทอง

 

ประเภท 1-2 ดั้ง สาย A
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธีรภัทร์ สุระประสิทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ก้องหล้า วุฒิอารีย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ จิราภา เกียรติกูลขจร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ศุภวิชญ์ เหล่าศรีนาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ พรเทพ สารคาม

ประเภท 1-2 ดั้ง สาย B
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปารมิตา สุธีรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โกเมท หลวงโปธา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ติณณภพ วรวิชาน, ภัทรวดี กุศลานุคุณ และ เดอเรน ฟู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ปัญญ์ ล้วนวิเศษ

 

ประเภท 1-2 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วีรวิชญ์  วัฒนาเศลารัตต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สิรวิชญ์  มังกรอัศวกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จุฬาลักษณ์  ปลอดในเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วัชรินทร์  วะชังเงิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ พลัฏฐ์  จิววัฒนานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ เตชิน  ศรีคุ้ม

 

ประเภท 3-4 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นภนธ  อภิรัตน์โชติกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นัทธ์หทัย  ครูเกษตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นิปุณ  พันธ์ชาญสง่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วายุภัค  ชูชัยศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ พิชยาภรณ์  เหล่าโภคทรัพย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ณัฏฐ์รักษ์  เติมสุขนิรันดร

 

ประเภท 5-6 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชัชวาล อนุชาติกิจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศิวพล มีอาษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ องศา รักวณิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ปกรณ์ วิจิตรชัย, พนธกร ปอแก้ว และ วรินทร เมฆเมืองทอง

 

ประเภท 7-8 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กันหพัทธ์ โชคฤทธิ์ผานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รัชพล ผ่องแผ้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อุกฤษฏ์ สุภาพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ติณห์ธนา เหลืองประเสริฐ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ลัลน์ณรัญชน์ จะกอ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ณัฐฐิญา กมลตันติโรจน์

 

ประเภท 9-10 คิว สาย A
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คีรภัส คงปิยาจารย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โมไนยพงศ์ จันทร์เทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อภิภู พรหมสาขา ณ สกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เวียงศักดิ์ ตราศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ Piyachinda Ekpanyapong
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ อันโตนิโน นวัต ลา ฟรานคา

ประเภท 9-10 คิว สาย B
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สรัลปกรณ์ ศักดิ์ไทยพัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภากร เกษมมงคลชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Kenzo Rafael Philip
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ชยุต ตรงประกอบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ภูมิสรัญกร ธวัชพงศ์จินดา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ชลธร วรรณศิริกุล

 

ประเภท 11-12 คิว สาย A
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กฤษณ์ วรอิทธินันท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พัทธนันท์ ชินดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปุญญพัฒนน์ มงคลอดิสัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อรพรรณ พิมเสน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ภูริชญา สาลีนุกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ วิมลนันท์ อิสระกูล

ประเภท 11-12 คิว สาย B
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศักดิธัช นิลพฤกษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พุฒิธร ปรีชาวุฒิเดช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาจารี วงศ์เศรษฐนันท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สาริน นันตากาศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ภัทรภรณ์ หวังคณานุรักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ พุทธ กองวัฒนานุกุล

ประเภท 11-12 คิว สาย C
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Papon Trongprakorb
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วุฒิภัทร หล่อทองคำ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อภิ มหามงคล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ลือชา กานต์มณีกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ปริญ จิระประดิษฐาปภา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ จิรกร เทศนิยม

 

ประเภท 13-15 คิว สาย A 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐทกฤต คูถิรตระการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บงกชชนก วรรธนกรินธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศราวิช เตชะกำธร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เพลินพบ รัตนาธนาวันต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ พีรวิชญ์ กลิ่นหรั่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ Kompapha Panajarn

ประเภท 13-15 คิว สาย B 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Paphakorn Panajarn
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปุณธ์ ชัยยะราษฎร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จุฬามณี สุวิพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ พบธัมม์ สังข์สุวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วิศรุฬห์ สุริสีหเสถียร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ธัชทฤต วุฒิครุณกร

ประเภท 13-15 คิว สาย C 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อัฎฐพล บุญวรเศรษฐ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นันทิน แต่ตรงจิตต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิชญ์ จารุกำเนิดกนก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ธรรมคุณ สุวิพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ณัติพัฒน์ โรซาร์พิทักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ พิชาภพ บุญประคอง