หมากล้อมระดับกลาง รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 1

เมื่อดำเบียดจากด้านซ้ายที่ 1 จนถึงขาว 6 หมากต่อไป ดำควรเดินที่ใด?

 

เฉลย

คำตอบที่ถูกต้อง

เฉลย ดำ 1 เป็นหมากที่ถูกต้อง แม้ว่าขาวจะสามารถสร้างรอดได้ที่มุม ด้วยลำดับหมากจนถึงขาว 6 แต่หลังจากดำ 7 ขาวต้องกลับมาซ่อมแซมรูปร่างด้วยการเดินที่ A ขณะเดียวกันดำเดินที่ B จะเป็นมือนำ ดำพอใจกับผลลัพธ์เช่นนี้

 

รูปเปรียบเทียบ

เฉลย ถ้าขาวต้องการโจมตีทางด้านซ้าย ขาวจะต่อลงที่ 4 จนถึงดำ 9 ดำจะได้กำไรที่มุม อย่างไรก็ตาม ขาวเดินที่ A หรือ B เป็นการขู่ดำทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวา ซึ่งจะสร้างความยุ่งยากให้ดำในภายหลัง