รางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น สรุปเหรียญหมากล้อม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2566 มีการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และทีมหญิง

รางวัลนักกีฬาหมากล้อมดีเด่น

นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ รางวัลนักกีฬาชายดีเด่น

 

น.ส. ภิญญาดา  ศรอารา รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น 

 

ผู้ฝึกสอนหมากล้อมดีเด่น

นายกฤตภาส  ชาติธรรมมะ รางวัลผู้ฝึกสอนทีมชายดีเด่น

 

นายวันเฉลิม  สิงห์สุทธิ์ รางวัลผู้ฝึกสอนทีมหญิงดีเด่น