รับสมัคร The 21st World Students GO OZA Championship

The 21st World Students GO OZA Championship
@ Nihon Ki-In in Tokyo on Febuary 21-22, 2023

รับสมัคร วันนี้ -​ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.
แข่งขันคัดตัว วันที่ 12 ธันวาคม 2565
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

– แข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยจำนวน 1 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน The 21st World Students GO OZA Championship ณ ประเทศญี่ปุ่น
– ดำเนินการคัดตัว Online ผ่านเว็บไซต์ OGS (https://online-go.com/) โดยผู้สมัครต้องเข้าลิ้ง Zoom ในระหว่างการแข่งขันได้
– ใช้ระบบแพ้คัดออก
– การเลือกสีหมาก : เสี่ยงทายสีหมาก (Nigiri)
– การนับแต้ม : แบบญี่ปุ่น
– แต้มต่อ (Komi) : 6.5 คะแนน
– เวลาในการแข่งขัน :
เวลาหลัก (Main Time) : ฝ่ายละ 60 นาที
Byo-Yomi : 10 วินาที 3 ครั้ง
– การมาไม่ทันการชี้แจงกติกาการแข่งขัน : ทำการถอดออกจากการแข่งขัน
– การมาสายในการแข่งขันแต่ละรอบ : หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้นๆทันที
– การถอนตัว : ต้องแจ้งก่อนการแข่งขันคัดตัว 1 วัน
– การประท้วงกรณีคู่แข่งทำผิดกติกาหรือประสบปัญหาระหว่างแข่งขัน : ให้กดหยุดนาฬิกา (ถ้ามี) และยกมือเรียกกรรมการทันที ห้าม! ดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่ากรรมการจะเข้ามาดำเนินการ
– เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในระหว่างดำเนินการแข่งขัน
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเท่านั้น)
– มีระดับฝีมือ 1 ดั้ง ขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นผ่านทาง email ได้

สถานที่จัดการแข่งขัน
– สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

กำหนดการแข่งขัน
07.15 – 07.30 น. ชี้แจงกฏ กติกา การแข่งขัน
07.30 – 10.00 น. แข่งขันกระดานที่ 1
10.00 – 12.30 น. แข่งขันกระดานที่ 2
12.30 – 13.30 น. พักกลางวัน
13.30 – 16.00 น. แข่งขันกระดานที่ 3
16.00 – 18.30 น. แข่งขันกระดานที่ 4

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 095-7499111 คุณพิชานนท์ (ครูพีท)​

 

ลิ้งสมัคร https://forms.gle/98mvXa4JV89FGgJ58

ลิ้งตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NfHM4UyzRQI4eRWoTgAtHiMO6EBpx8Njf5fC-fmDuTs/edit?usp=sharing

EntryForm for 21st WSGOC (EN-JP) ไฟล์ใบสมัคร สำหรับทำลิ้ง download file ให้นักกีฬาแนบตอนกรอกร Googoe form

QR สำหรับเข้ากลุ่ม คัดตัว