รับสมัครเเข่งขันหมากล้อม รายการ Robinson lifestyle Buddy Go championship 2024

งานเเข่งขันหมากล้อม รายการ Robinson lifestyle Buddy Go championship 2024

เเข่งขันใน วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2024
Robinson Lifestyle สมุทรปราการ (ติดbts แพรกษา)

รับข่าวสารรายการเเข่งเเละตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ @107zgirm

ประเภทการเเข่ง

1. 1-2 Dan รับสมัครไม่เกิน 16 ท่าน เเข่ง 4 รอบ
2. 1-2 kyu รับไม่เกิน 32 ท่าน แข่ง 5 รอบ 19*19
3. 3-4 kyu รับไม่เกิน 32 ท่าน แข่ง 5 รอบ 19*19
4. 5-6 kyu รับไม่เกิน 32 ท่าน แข่ง 5 รอบ 19*19
5. 7-8 kyu รับไม่เกิน 32 ท่าน แข่ง 5 รอบ 19*19
6. 9-12 kyu รับไม่เกิน 32 ท่าน แข่ง 5 รอบ 19*19

ประเภท รุ่นFriedship แบ่งเป็น
7. 9-12 kyu รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี 9*9 เเข่งเช้า รับไม่เกิน 32 ท่าน
8. 9-12 kyu รุ่นทั่วไป 9*9 เเข่งเช้า รับไม่เกิน 32 ท่าน
9. 9-12 kyu รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี 13*13 เเข่งบ่าย รับไม่เกิน 32 ท่าน
10. 9-12 kyu (รุ่นอายุเกิน 12 ปี) 13*13 เเข่งบ่าย รับไม่เกิน 32 ท่าน