รับสมัครนักหมากล้อมระดับมหาวิทยาลัยเข้าแข่งรายการ 2022 World College Go Friendship Tournament

2022 World College Go Friendship Tournament

ปิดรับสมัคร : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 
กำหนดการแข่งขัน : 10 ธันวาคม 2565
รูปแบบการแข่งขัน : ดำเนินการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์  (นักกีฬาต้องมาแข่งขันที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม) ทั้ง 8 คน)
เงื่อนไขการรับสมัคร : กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรีหรือปริญญาโท) มีระดับฝีมือ 3 ดั้งขึ้นไป
รับสมัครทั้งหมด 8 คน
*สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน
**ในกรณีที่มีนักกีฬาระดับ 3 ดั้งขึ้นไปไม่ครบ 8 คน จะพิจารณานักกีฬาที่มีระดับฝีมือรองลงมา โดยเรียงตามระดับฝีมือและลำดับในการสมัคร

ลิ้งสมัคร https://forms.gle/xg5uXvHVMMg9Vdp58

ลิ้งตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xk6P_93ev1jnepdl0z7ST7Et6RAMTJwk5hww9ktIaZM/edit?usp=sharing