รับสมัครคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

รับสมัครคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี
เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”
เดือน มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี
คัดภาค 1 ณ จังหวัดชลบุรี เดือน พฤศจิกายน 2566

กติกาการสมัคร
– คัดตัวแทน จำนวน 12 คน แบ่งเป็น ชาย 6 คน หญิง 6 คน
– การแข่งขันใช้ระบบ Swiss System โคมิ 6.5 แต้ม ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที

คุณสมบัติ
1. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬา จังหวัดนนทบุรีแล้ว
2. อายุไม่เกิน 20 ปี
3. นักกีฬาที่เข้ารับการคัดตัวต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป(นักกีฬาหญิงหากผู้สมัครที่ระดับฝีมือ1ดั้งไม่ครบ 6 คนนักกีฬาหญิงที่มีระดับฝีมือ 1-4 คิวสามารถลงคัดตัวจากจำนวนที่ขาดได้)

หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ภายใน เวลา 12.00 น.

 

กำหนดการ
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัดนนทบุรี
เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39“ราชบุรีเกมส์”
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566
ณ ห้องหมากล้อม 4-0808 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
09.00 – 10.30 น. แข่งขันรอบที่ 1
10.45 – 12.15 น. แข่งขันรอบที่ 2
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แข่งขันรอบที่ 3
14.45 – 16.15 น. แข่งขันรอบที่ 4
16.30 – 18.00 น. แข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
https://forms.gle/fK3Ft5Rc9KAU6vpf9

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
https://bit.ly/3qFUHw0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
089-116-2327 คุณยุทธนา บางม่วง