รับสมัครคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ราชบุรีเกมส์ และกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่

รับสมัครคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ราชบุรีเกมส์
และกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
คัดตัวแทนรายการละ 12 คน แบ่งเป็น
-กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติชาย 6 คน
-กีฬาเยาวชนแห่งชาติชาย 6 คน
-กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติหญิงและกีฬาเยาวชนแห่งชาติหญิง 12 คน
(จะมีการแบ่งงานแข่งหลังจากงานคัดตัว)
นักกีฬาชาย กรณีชนะทุกกระดาน ติดเป็นนักกีฬาเลย
กรณีแพ้ 1 กระดานให้หาอันดับที่ดีที่สุดตามจำนวนที่ต้องการ หากยังไม่ครบจำนวนให้หาจากนักกีฬาที่แพ้ 2 กระดาน
ในกรณีที่คนมีจำนวนเกิน
หากชนะกระดานเท่ากันให้ตัดสินผลจากกระดานที่เจอกันก่อน ถ้าไม่เคยเจอกันให้แข่งใหม่
โดยใช้กฎ​ play​ off​ แข่งพบกันหมด 30 วินาที 3 ครั้ง
การแข่งขันใช้ระบบ Swiss system โคมิ 6.5 แต้ม เวลาฝ่ายละ 45 นาที
จำนวนรอบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมสามารถเพิ่มรอบได้
คุณสมบัติ
–อายุไม่เกิน 20 ปี–
สามารถเข้าฝึกซ้อมตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนดได้
นักกีฬาที่จะสามารถคัดตัวได้ ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
1. นักกีฬาชายเลือกคัดตัวได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
2. นักกีฬาหญิง ( นักกีฬาหญิงที่มีฝีมือ 2 ดั้ง ติดเลยทันที )
3. นักกีฬาต้องพักที่เดียวกัน
นักกีฬาที่สมัครคัดตัวไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬากรุงเทพแล้ว
นักกีฬาที่สมัครคัดตัวไปแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ต้องเรียนสถานศึกษาในกรุงเทพฯ
–หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566– ก่อนเวลา 18.00 น.
เอกสารนักกีฬาก่อนคัดตัวต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
เอกสารสำหรับสมัครเป็นตัวแทนนักกีฬา (กรณีคัดตัวติด) มีดังนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 6 ใบ (เซ็นรับรองชื่อตัวบรรจง “ว่าใช้ในการเป็นนักกีฬาหมากล้อมจังหวัดกรุงเทพ”)
กำหนดการคัดตัวนักหมากล้อมกรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนและชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.00 – 10.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
10.45 – 12.15 น. การแข่งขันรอบที่ 2
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น. การแข่งขันรอบที่ 3
15.00 – 16.30 น. การแข่งขันรอบที่ 4
16.45 – 18.15 น. การแข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามีผู้สมัครคัดตัวแทนเกิน 16 คน)
สมัครกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติชาย
ตรวจสอบรายชื่อกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติชาย
สมัครกีฬาเยาวชนแห่งชาติชาย
ตรวจสอบรายชื่อเยาวชนแห่งชาติชาย
สมัครกีฬาหญิง
ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาหญิง