รับสมัครการแข่งขัน The MALL​ GO Rising Stars 2023 

รับสมัการแข่งขันศึกชิงแชมป์เซียนหมากล้อมดาวรุ่งดวงใหม่ The MALL GO Rising Stars 2023 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ณ​ ห้อง​ MCC HALL​ ชั้น ​4 เดอะมอลล์​งามวงศ์วาน

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 9ประเภท ดังต่อไปนี้

1 ประเภท OPEN
The Winner
เงินรางวัล 10,000บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 1
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 2
เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Best 3 dan
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร

2 ประเภท 1-2 ดั้ง
The Winner
เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 1
เงินรางวัล 2,500บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 2
เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 3ใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 4 ใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 5 ใบประกาศ​นียบัตร

Best 1 dan
เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร

3 ประเภท 1-2 คิว
The Winner
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 1
เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 2
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 3
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 4 ใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 5 ใบประกาศ​นียบัตร

4 ประเภท 3-4 คิว
The Winner
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 1
เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 2
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runer Up 3
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 4 ใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 5 ใบประกาศ​นียบัตร

5 ประเภท 5-6 คิว
The Winner
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 1
เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 2
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runer Up 3
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 4 ใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 5 ใบประกาศ​นียบัตร

6 ประเภท 7-8 คิว
The Winner ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 1 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 2 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 3 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 4 ใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 5 ใบประกาศ​นียบัตร

7 ประเภท 9-10 คิว
The Winner ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 1 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 2 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 3 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 4 ใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 5 ใบประกาศ​นียบัตร

8 ประเภท 11-12 คิว
The Winner ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 1 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 2 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 3 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 4 ใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 5 ใบประกาศ​นียบัตร

9 ประเภท 13-15 คิว
The Winner ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 1 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 2 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 3 ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ
Runner Up 4 ใบประกาศ​นียบัตร
Runner Up 5 ใบประกาศ​นียบัตร

ค่าสมัคร
ระดับ OPEN 500 บาท
ระดับคิว-2ดั้ง 400 บาท

ชำระค่าสมัครได้ที่
บัญชีไทยพาณิชย์
นายลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
111-278139-4

ส่งหลักฐาน​การสมัครได้ที่​
Line​ @715uwrbd

กำหนดการแข่งขันประเภทคิว
08.00-09.30 กระดานที่ 1
10.00-11.30 กระดานที่ 2
11.30-12.30 พักเที่ยง
12.30-14.00 กระดานที่ 3
14.30-15.00 พิธีเปิดการแข่งขัน
14.30-16.00 กระดานที่4
16.30-18.00 กระดานที่5
18.30 มอบรางวัล

กำหนดการแข่งขันประเภทดั้ง
08.00-09.40 กระดานที่ 1
10.00-11.40 กระดานที่ 2
11.40-12.40 พักเที่ยง
12.40-14.20 กระดานที่ 3
14.30-15.00 พิธีเปิดการแข่งขัน
14.40-16.20 กระดานที่ 4
16.40-18.20 กระดานที่ 5
19.00 มอบรางวัล​

กำหนด​การแข่งขันรุ่น 13-15 kyu
วันอาทิตย์​ที่ 25 มิถุนายน
09.00-10.00 การแข่งขัน​รอบที่ 1
10.30-11.30 การแข่งขัน​รอบที่ 2
11.30-12.30 พักเที่ยง
12.30-13.30 การแข่งขัน​รอบที่ 3
14.00-15.00 การแข่งขันรอบที่ 4
14.30-15.00 พิธีเปิดการแข่งขัน
15.30-16.30 การแข่งขันรอบที่ 5
17.00-18.00 การแข่งขันรอบที่ 6
18.30-19.00 พิธีมอบรางวัล

ผลการจับคู่แข่งขัน​The MALL GO Rising Stars 2023
สามารถดูผลการจับคู่​ใน​ไลน์​@ รับสมัครแข่งขัน​ได้เลยนะครับ
https://drive.google.com/drive/folders/1Qba1eg_deF-8iDwJMelnlzVdX5UfKJc0

แผนที่การเดินทางเข้าสถานที่แข่งขัน​ ก่อนเวลาห้างเปิดครับ