รับสมัครการแข่งขัน Thailand Maklom League 2024

การแข่งขัน Thailand Go League 2024 จะมีการเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น การแข่งขัน Thailand Maklom League 2024 โดยจะมีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 22 – 23 มิ.ย. 67 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)โดยวันแข่งขันรอบจริงจะมีการประกาศในภายหลังเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้– 17 มิถุนายน 2567

 

การแข่งขัน Thailand Maklom League 2024 จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 League (แยกออกจากกัน) ได้แก่

1. Thailand Maklom Grand League 2024
2.Thailand Maklom Academy League 2024
3.Thailand Maklom School League 2024 (แบ่งออกเป็น 2 Division)

 

 1. การแข่งขัน Thailand Maklom Grand League 2024 จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม โดย 4 ทีมจะมาจากอันดับที่ 1 – 5 การแข่งขัน Thailand Go League 2023 ลีก Aในปีที่ผ่านมา ได้แก่
 2. ทีมGo Family
 3. ทีม Go House
 4. ทีม Happy Genius
 5. ทีม Trinity Go Academy (เนื่องจากทีม Go Wise อันดับที่ 4 สละสิทธิ์ อันดับที่ 5 เลยได้รับสิทธิ์แทน)

และจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก 4 ทีม กรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 4 ทีม จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 4 ทีมเพื่อเข้าร่วมใน Thailand Maklom Grand League 2024

 1. การแข่งขัน Thailand Maklom Academy League 2024 จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ทีม โดยจะเปิดรับสมัครแข่งขัน กรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 14 ทีม จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 14 ทีมเพื่อเข้าร่วมใน Thailand Maklom Academy League 2024
 2. การแข่งขัน Thailand Maklom School League 2024 จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 Division คือ Division A และ Division B โดยแต่ละ Division จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Division ละ 10 ทีม

Division A จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม โดย 4 ทีมจะมาจากผลการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก Division 1 ประจำปี 2562 ได้แก่

 1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

4.โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา

และจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก 6 ทีม กรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 6 ทีม จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 6 ทีมเพื่อเข้าร่วมใน Thailand Maklom School League 2024 (Division A) โดยทีมที่ได้รับสิทธิ์ใน Division B สามารถสมัครแข่งขัน Division A ได้ กรณีสมัครหรือคัดเลือกผ่าน จะได้ลงแข่งขันใน Division A กรณีที่ไม่ผ่านจะกลับไปลงแข่งขันใน Division B ตามเดิม

Division B จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม โดย 6 ทีมจะมาจากผลการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก Division 2 ประจำปี 2562 ได้แก่

 1. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

2.โรงเรียนมหรรณพาราม

3.โรงเรียนเทพศิรินทร์

4.โรงเรียนอัสสัมชัญ

5.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

6.Assumption College English Program

และจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก 4 ทีม กรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 4 ทีม จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 4 ทีมเพื่อเข้าร่วมใน Thailand Maklom School League 2024 (Division B)

 

ระเบียบการแข่งขันแต่ละลีก

ระเบียบการแข่งขัน Thailand Maklom League 2024

 

กฎ กติกา การแข่งขันแต่ละลีก

กฎ กติกา การแข่งขัน Thailand Maklom League 2024

 

รับสมัครแข่งขัน

Grand League

https://forms.gle/urUCSt9qFNaYEiXW6

 

Academy League

https://forms.gle/ZrjeqYXHPpEXikWZ7

 

School League

https://forms.gle/p1WL1n19iSF2EZER6

 

การสมัครแข่งขันจะต้องกรอกชื่อผู้จัดการทีมรวมถึงเบอร์ติดต่อ และรายชื่อนักกีฬาที่จะลงแข่งขันรอบคัดเลือก อย่างน้อย 4 คน (รายชื่อนักกีฬาไม่เกิน 10 คน) ในส่วนรายชื่อ Final ที่จะใช้แข่งขันจริงในการแข่งขัน League นั้น จะมีการให้กรอกเพิ่มเติมได้หลังจากการแข่งขันรอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

 

ตรวจสอบผลการรับสมัครแข่งขัน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TnVFQvESj3y8zpWaAbwdeF0M2iwvhWntHGPwULkGDY8/edit?usp=sharing

 

การแข่งขันรอบคัดเลือก

จะแข่งขันกันในวันที่ 22 – 23 มิ.ย. 67 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม) โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก

กำหนดการรอบคัดเลือก Thailand Maklom League 2024

การแข่งขันรอบคัดเลือก Grand League และ Academy League

ในกรณีที่ผู้สมัครแข่งขันมีจำนวนมากกว่าโควตาที่มี กรรมการจัดการแข่งขันจะแบ่งทีมที่สมัครแข่งขันออกเป็น 2 สาย คือ สาย A และสาย B โดยแต่ละสาย ถ้ามีจำนวนทีมไม่ถึง 6 ทีมจะใช้การแข่งขันแบบพบกันหมด (round-robin tournament) แต่ถ้าหากมีจำนวนมากกว่า 6 ทีม จะใช้การแข่งขันระบบ Swiss-system โดยจะจับคู่ผ่านทางโปรแกรม MacMahonถ้าหากมีจำนวนทีม 7 – 8 ทีม จะแข่งขัน 4 รอบ ถ้าหากมีจำนวนทีม 9 – 16 ทีม จะแข่งขัน 5 รอบ

ในกรณี Grand League มีโควตา คือ 4 ทีม ตัวแทนทั้ง 4 ทีมจะมาจากอันดับ 1 และ 2 ของสาย A และอันดับที่ 1 และ 2 ของสาย B

ในกรณี Academy League มีโควตา คือ 14 ทีม ตัวแทนทั้ง 14 ทีม จะมาจากอันดับ 1 – 7 ของสาย A และอันดับที่ 1 – 7 ของสาย B

ในการแข่งขันพบกันหมด (round-robin tournament) หากเกิดกรณีงูกินหาง จะมีการแข่งขัน palyoffในทีมที่เกิดกรณีงูกินหาง เพื่อหาทีมที่ได้โควต้าเข้าแข่งขันต่อไป

ในการแข่งขันระบบ Swiss-system การเรียงอันดับแต่ละทีมจะดูจากคะแนน (Point) เป็นหลัก ถ้าหากคะแนน  (Point)เท่ากัน จะดูจากค่าSOS ถ้าหากค่าSOS เท่ากัน จะดูจากค่าSOSOS ถ้าหากยังเท่ากันจะดูจาก Head-To-Head ถ้าหากไม่เคยเจอกันมาก่อนจะมีการแข่งขัน palyoff เพื่อหาทีมที่ได้โควต้าเข้าแข่งขันต่อไป

 

การแข่งขันรอบคัดเลือก School League

การแข่งขันรอบคัดเลือก School Leagueจะแข่งขันรอบคัดเลือกร่วมกัน เพื่อกำหนดทีมที่ได้เข้าร่วมใน Division A และ ใน Division B ในกรณีที่ผู้สมัครแข่งขันมีจำนวนมากกว่าโควตาที่มี กรรมการจัดการแข่งขันจะแบ่งทีมที่สมัครแข่งขันออกเป็น 2 สาย คือ สาย A และสาย B โดยแต่ละสาย ถ้ามีจำนวนทีมไม่ถึง 6 ทีมจะใช้การแข่งขันแบบพบกันหมด (round-robin tournament) แต่ถ้าหากมีจำนวนมากกว่า 6 ทีม จะใช้การแข่งขันระบบ Swiss-system โดยจะจับคู่ผ่านทางโปรแกรม MacMahonถ้าหากมีจำนวนทีม 7 – 8 ทีม จะแข่งขัน 4 รอบ ถ้าหากมีจำนวนทีม 9 – 16 ทีม จะแข่งขัน 5 รอบ

Division A มีโควตา คือ 6 ทีม และ Division B มีโควตา คือ 4 ทีม ดังนั้น

อันดับ 1 -3 ของสาย A และ อันดับที่ 1 – 3 ของสาย B จะได้โควต้าเข้าแข่งขันใน Division A

อันดับ 4 – 5 ของสาย A และ อันดับที่ 4 – 5 ของสาย B จะได้โควต้าเข้าแข่งขันใน Division B (ถ้าหากมีทีมที่ได้โควตาใน Division B อยู่ก่อนแล้วคัดตัว Division A ผ่าน จะเพิ่มจำนวนโควตาการเข้าแข่งขันใน Division B ตามจำนวนที่ผ่านเช่น ถ้าผ่าน 2 ทีม จะเพิ่มให้กับอันดับที่ 6 ของสาย A และ อันดับที่ 6 ของ สาย B ต่อไป ถ้าหากโควต้ามีเพียง 1 ที่ จะมีการแข่งขัน playoff ระหว่างอันดับที่ 6 ของทั้ง 2 สาย เพื่อหาทีมที่ได้โควต้าต่อไป)

ในการแข่งขันพบกันหมด (round-robin tournament) หากเกิดกรณีงูกินหาง จะมีการแข่งขัน palyoffในทีมที่เกิดกรณีงูกินหาง เพื่อหาทีมที่ได้โควต้าเข้าแข่งขันต่อไป

ในการแข่งขันระบบ Swiss-system การเรียงอันดับแต่ละทีมจะดูจากคะแนน (Point) เป็นหลัก ถ้าหากคะแนน  (Point)เท่ากัน จะดูจากค่า SOS ถ้าหากค่า SOS เท่ากัน จะดูจากค่า SOSOS ถ้าหากยังเท่ากันจะดูจาก Head-To-Head ถ้าหากไม่เคยเจอกันมาก่อนจะมีการแข่งขัน palyoff เพื่อหาทีมที่ได้โควต้าเข้าแข่งขันต่อไป