ผลการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สรรพสินค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน)  จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ การเเข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

     

 

 

 ผลการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ได้แก่

1. PREMIER GROUP

ชนะเลิศ ได้แก่ พชร เทศวัง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เผยเจีย เจิง

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชัยนันท์ จีระศิริ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ธนพัฒน์ วิจิตรจามรี

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เคนบุน ทานิกุชิ

 

2. HIGH KYU มัธยม

ชนะเลิศ ได้แก่ ปุณยวีย์ เรืองสมวงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐวัฒน์ วิถีเทพ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อนพัทย์ ปาณฑะผลิน

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ พัสกร ศรีบุญเจริญ

 

3. HIGK KYU ประถม

ชนะเลิศ ได้แก่ จัสติน พลิทแมน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สิริเดช เลาหเลิศเดชา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ จรูญศักดิ สารพิมพา

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล

 

4. MIDDLE KYU มัธยม

ชนะเลิศ ได้แก่ พิริยะ เย็นบำรุง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศุภากร จิตรอารี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธนบดี เเทนศิริ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เกียรติศักดิ์เอื้อพรประพันธ์

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ อัครวิชญ์ ไร่คลองครุ

 

5. MIDDLE KYU ประถม

ชนะเลิศ ได้แก่ วิญ เกตุนิ่ม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศิวะกร พัฒนกิจกุล

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ พงษ์พิพัธ วงษ์เจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ภูมินันท์ กสิกิจนำชัย

 

6. LOW KYU มัธยม สาย 2

ชนะเลิศ ได้แก่ เทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐพงษ์ ขาวสอาด

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ชัชพิมุข วิถีพานิช

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ณัฐนันท์ สุนทรธรรม

 

7. LOW KYU มัธยม สาย 1

ชนะเลิศ ได้แก่ ธงชัย ศิริวิไลศักดิ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เศรษฐสิริ จันทบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศุภฤกษ์ ชีพสาทิศ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ กุลธรรศ เทพพิทักษ์

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ภาวัต โสภณอภิกุล

 

8. LOW KYU ประถม สาย 3

ชนะเลิศ ได้แก่ ปภังกร อภิญญานนท์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปภังกร พงษ์เดช

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วีรวัฑฒก์ บุญเปรื่อง

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เทวินทร์ แซ่ลิ้ม

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วิภาส ทองดีนิโรจน์

 

9. LOW KYU ประถม สาย 2

ชนะเลิศ ได้แก่ ทวีศักดิ์  แซ่ลิ้ม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ พลวัฒน์ พุ่มทอง

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ปราชญา ตันฐิตารักษ์

 

10. LOW KYU ประถม สาย 1

ชนะเลิศ ได้แก่ สรวิชญ์ จันทร์เจริญฤทธิ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วริท เฟื่องอารมย์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นฤสรณ์ ต่อทวีทรัพย์

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อภิวัฒน์ สูตรขุนทด

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ สิปปภาส เธียรวิวรรธน์