ผลการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament)

เสร็จสิ้นอย่างทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament)

พิธีปิดได้รับเกียรติจากคุณสุรพล อินทรเทศ กรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวปิดการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

LOW KYU
ชมเชย เด็กชาย พลัฏฐ์ จิววัฒนานนท์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง ณัฐริกา บุญชื่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว อนันตญา วารินหอมหวล
ชนะเลิศ เด็กชาย กิตติพัทธ์ มาอ่อน


HIGH KYU
ชมเชย นาย สรรเพชญ พนัสเจริญ
ชมเชย เด็กชาย ปณิธิ แช่มเล็ก
ชมเชย นางสาว แสงสุพิน สวมสูง
ชมเชย นาย พัฒนรัตน์ มั่นแดง
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย เจริญธรรม มยุรลีลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นาย เสกสรรค์ เกียรติกูลขจร
ชนะเลิศ เด็กชาย ชาญธนัฐธ์ สุวิทยพันธุ์


ONE DAN
ชมเชย นางสาว จิราภา เกียรติกูลขจร
ชมเชย นาย ธนดล​ สุคนธเวศ
ชมเชย เด็กหญิง ปารมิตา สุธีรัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 นาย วัสยศ พูนลาภพาณิชย์
ชนะเลิศ นาย เดอเรน ฟู


LOW DAN
ชมเชย นาย ดนย์ วงษ์ยะรา
ชมเชย นาย ณัฐวุฒิ ม่วงศรีจันทร์
ชมเชย นาย ณัฐ​ดนัย​ แย้ม​เย็น​เจริญ​
รองชนะเลิศอันดับ 2 นาย กองเงิน เชื่อมทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 นาย ปรเมทย์ สุพุง
ชนะเลิศ เด็กชาย จรูญศักดิ์ สารพิมพา


HIGH DAN
Best Thai เด็กชาย พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์
Best Thai เด็กชาย อคิรา นุ้ยบุตร
Best Thai เด็กชาย ธีรธรรศ ศิริธีรากุล
รองชนะเลิศอันดับ 2 นาย วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
รองชนะเลิศอันดับ 1 นาย พงศกานต์ ศรอารา
ชนะเลิศ Mr. DoHyup Kim