ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีมชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วย นายกมล  สันติพจนา, นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ และ นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์, นายโอฬารโรจนะบุรานนท์ และนายตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกอบด้วย นายดนัย  สุวัชรา, นายภูดิส  นวัตสิริทิวากร และ เด็กชายศุภวิชญ์  เหล่าศรีนาท

เหรียญทองแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายชิษณุพงศ์  ทรัพย์ตันติกูล, นายธีรธรรศ  ศิริธีรากุล และ นายพัทธดนย์  จิตติไพบูลย์