ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่หญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่หญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์

ประกอบด้วย    น.ส. ษาวารี  พันธเสน และ น.ส.อรุณกร  ประทุมวัน

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย    น.ส. ชลธิชา  มูลอ้อม และ น.ส. บุญธิชา  มูลอ้อม

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย    น.ส. ปุณิกา  แสงสว่าง และ น.ส. ภัทรวดี  กุศลานุคุณ

เหรียญทองแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย    น.ส. ปารมิตา  สุธีรัตน์ และ น.ส. พิชญ์นารา  จันทร์สุวรรณ์