ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่ชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 

ประกอบด้วย    นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ และ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร

ประกอบด้วย    นายประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล และ นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบด้วย    นายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์ และ นายณภัทร  พนมพรพานิช

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ประกอบด้วย    นายศราวุฒิ ล้านพลแสน และ นายศุภศิต กุมจันทึก