ปิดฉาก การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21

ปิดฉากการแข่งขันหมากล้อมปัญญาชน ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เฉือนชนะคู่แข่งคว้าแชมป์ไปครอง

จบลงอย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมปัญญาชนครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี “หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้าแชมป์ทั้งประเภททีมและบุคคลชาย ส่วนนักหมากล้อมจากจีน คว้าแชมป์หมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ไปครอง

 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018) ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

สำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 รายการ ได้แก่
1.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 มีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน จาก 50 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม, ประเภทบุคคลชาย และ ประเภทบุคคลหญิง
2.การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาหมากล้อมในภูมิภาคเอเชียได้แก่ จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, บรูไน, อินโดนีเซีย,  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, ไชนิสไทเป และ ไทย ส่งนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า 80 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล, ประเภททีม
3. การแข่งขันพิเศษ Alumni Triple GO เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย โดยเชิญนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ในครั้งที่ผ่านๆมารวมทีม ทีมละ 3 คน ซึ่งมีนักกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยนสนใจเข้าแข่งขันในรูปแบบ Alumni Triple GO ในครั้งนี้กว่า 10 ทีม รวม 30 คน รวมมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300  คน

สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้

1.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประเภททีม


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายชิษณุพงศ์  แจ้งมาก
นายตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์
นายธนพล  เตียวัฒนานนท์

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์
นายพีรพัฒน์  เพิ่มสุวรรณเจริญ
สรวิศ กิ่งแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายชนาธิป  อาจอาสา
นายเปรม  เทียวมงคล
นายจักรกฤษ  เทียวมงคล

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.อรุณกร ประทุมวัน  จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ยลดา น้าวิไลเจริญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ประเภทบุคคลชาย


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายโอฬาร โรจนบุรานนท์   จาก  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่ นายกฤษดิ์  แจ่มขจรเกียรติ    จาก    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่ นายณัชวัชร์  พ่อค้า จาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

2.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018

ประเภทบุคคล


 
 

    

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หลิว ถั่ง ฮ่าว จากมหาวิทยาลัย Shanghai University Of Finance and Economics  สาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ หลิน ชิว ผิง จากมหาวิทยาลัย HwaHsia University Of Technology

จาก ไชนิสไทเป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ จาง มยอน ซู จากมหาวิทยาลัย MyongJi University จาก เกาหลีใต้

ประเภททีม


 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  ทีมจากไชนีสไทเป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ทีมจากเกาหลีใต้

3. การแข่งขันพิเศษ Alumni Triple GO เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากไชนีสไทเป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  ทีมจากประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ทีมจากสาธาณรัฐประชาชนจีน