ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  (เดอะซันเกมส์ 2020) ชนิดกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเหรียญทอง จากประเภทคู่ผสม

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  ( เดอะซันเกมส์ ) เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มีมหาลัยเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 30 สถาบัน และมีนักกีฬาร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน 

ภาพรวมการแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่ผสม ตัวเต็ง 1 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนักกีฬาทั้งคู่มีดีกรีตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน  the 6th world students pair go championship 2019 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นอกจากระดับฝีมือหมากล้อมที่อยู่ในระดับสูงแล้ว ประสบการณ์การแข่งขัน Pair Go อย่างต่อเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ จึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นนักที่จะคว้าเหรียญทองนี้ไปครอง

 

ผลการแข่งขันประเภทคู่ผสม

เหรียญทอง: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช และนางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์

เหรียญเงิน: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์ ประกอบด้วย นายณัฐวัชร์  พ่อค้า และนางสาวศศพร จอมหงษ์

เหรียญทองแดง: มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นายปฏิภาณ  ด่านดี และนางสาวจิรัสญานันท์ พัฒนะราม

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นายประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล และนางสาวยลดา   น้าวิไลเจริญ