การแข่งขัน Conclusion of JGC 2017 and LIFE International Go Meeting for Children 2017

การแข่งขัน Conclusion of JGC 2017 and LIFE International Go Meeting for Children 2017 จัดการแข่งขันที่  Takarazuka ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งและสร้างผลงานดังนี้

ผลการแข่งขันของนักกีฬาหมากล้อมไทยที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

รายการ Japan Go Congress 2017

รุ่น : 3-4 ดั้ง

ชนะเลิศ ได้แก่ พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 3 ดั้ง

Thames : ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3 ดั้ง

 

รุ่น : 2-3 ดั้ง

ชนะเลิศ เผยเจีย เจิ้ง 1 ดั้ง

 

รายการ LIFE International Go Meeting for Children 2017

Group B (3-4 dan)

เหรียญทอง  ได้แก่ สิริเทพ เฉิน 2 ดั้ง (PaoPao)

เหรียญเงิน ได้แก่ พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 3 ดั้ง (Peak)

เหรียญทองแดง  ได้แก่ ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3 ดั้ง (Thames)

 

 

 

Group C (2-3 dan)

เหรียญทอง  ได้แก่ เผยเจีย เจิ้ง 1 ดั้ง (Peijia)

เหรียญทองแดง ได้แก่ พชร เทศวัง 2 ดั้ง (Talay)

  

 

Group D (1 dan)

เหรียญเงิน ได้แก่ ศิวกร เชาว์เลิศเสรี 1 คิว (Ping)

 

Group F (2 kyu)

เหรียญทองแดงร่วม  ได้แก่ ปุณริส เจียง 2 คิว (Plan)

 

Group G (3 kyu)

เหรียญทองแดงและรางวัล best fighting spirit  ได้แก่ ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 3 คิว (Pann)