การแข่งขันหมากล้อม Thailand Triple Go Tournament 2019

การแข่งขันหมากล้อม Thailand Triple Go Tournament 2019 วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111 A/1111B

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
***รับเฉพาะนักกีฬาไทยเท่านั้น***

กำหนดการแข่งขัน
08.30 น. ลงทะเบียน/จัดมือวาง/นั่งประจำโต๊ะแข่งขัน
09.00 – 09.30 น พิธีเปิด/คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจงกฎกติกา การแข่งขัน
09.30 – 11.00 น. การแข่งขันรอบที่ 1
11.00 – 12.00 น. ———-พักกลางวัน———–
12.00 – 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 2
13.45 – 15.15 น. การแข่งขันรอบที่ 3
15.30 – 17.00 น. การแข่งขันรอบที่ 4
17.30 น. พิธีปิด และมอบรางวัล
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

แผนที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม

การแข่งขันหมากล้อม Thailand Triple Go Tournament 2019

ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. รุ่น Dan
⦁ ผู้สมัครแข่งขันต้องอยู่ในระดับดั้ง อ้างอิงจากทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
⦁ ในแต่ละทีมต้องมีผู้เล่นระดับฝีมือไม่เกิน 3 ดั้ง อย่างน้อย 1 คน และผู้เล่นระดับฝีมือไม่เกิน 2 ดั้ง อย่างน้อย 1 คน
2. รุ่น Kyu
⦁ ผู้สมัครแข่งขันต้องอยู่ในระดับคิวเท่านั้น
3. รุ่น Beginner
⦁ ผู้สมัครแข่งขันต้องมีระดับฝีมือต่ำกว่า 8 คิวเท่านั้น
⦁ แข่งโดยใช้กระดานขนาด 13*13

* ระดับฝีมืออ้างอิงตามวันที่สมัครแข่งขัน *

ค่าสมัครการแข่งขัน
รุ่น Dan ทีมละ 900 บาท
รุ่น Kyu ทีมละ 450 บาท
รุ่น Beginner ทีมละ 150 บาท
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 055-1-28102-7 ชื่อบัญชี นายกมล สันติพจนา

รับสมัครจำนวนจำกัด ประเภทละ 16 ทีม

กฎ กติกาการแข่งขัน
⦁ แข่งขันแบบทีม 3 คน โดยเดินหมากบนกระดานเดียวกัน
⦁ แข่งขันระบบ Swiss Pairing System (จำนวนรอบขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่สมัคร)
⦁ ใช้ระบบการนับคะแนนแบบญี่ปุ่น หากมีปัญหาเรื่องเชลยให้ใช้การนับแบบจีน
⦁ โคมิ 6.5 แต้มสำหรับกระดาน 19*19/ โคมิ 3.5 แต้มสำหรับกระดาน 13*13
⦁ ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที หากเวลาฝ่ายใดหมดก่อนจะถือว่าแพ้ทันที
⦁ จัดมือวางในแต่ละตำแหน่งได้โดยไม่ต้องอิงตามระดับฝีมือ โดยต้องระบุรายชื่อผู้เล่นในแต่ละลำดับ ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่แข่งขัน แล้วใช้ลำดับนี้จนจบการแข่งขัน หากไม่ได้ระบุจะยึดลำดับผู้เล่นตามที่สมัครเข้ามา
⦁ ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายเกิน 15 นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขันในแต่ละรอบ จะถูกปรับแพ้ทันที
⦁ ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ มิฉะนั้นไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน)
⦁ หากมีปัญหาระหว่างการแข่งขัน ต้องกดหยุดนาฬิกา และยกมือเรียกกรรมการเท่านั้น
⦁ การตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการแข่งขัน
⦁ ให้ผู้เล่นลำดับที่ 1 ของแต่ละทีม เป็นผู้เสี่ยงทายสีหมาก
⦁ แบ่งผู้เล่นเป็นฝ่ายละ 3 คน โดยผู้เล่นลำดับที่1 ฝ่ายที่ถือหมากดำเป็นผู้เดินหมากก่อน ต่อจากนั้นฝ่ายที่ถือหมากขาวลำดับที่1 ค่อยเดินหมาก สลับกันไปตามลำดับ เมื่อถึงตาผู้เล่นฝ่ายขาวลำดับที่ 3 ผู้เล่นลำดับต่อไปจะวนกลับมาฝ่ายดำลำดับที่ 1 เรียงตามลำดับแบบนี้ไปจนจบ
⦁ กรณียอมแพ้ ผู้เล่นฝ่ายที่ยอมแพ้ทั้ง 3 คน ต้องยืนยันเห็นชอบเป็นเสียงเดียวกัน

กรณีการทำผิดกฎ
⦁ เมื่อมีการประท้วงว่ามีการเล่นผิดลำดับ จะหักแต้มฝ่ายที่วางผิดลำดับ 3 แต้ม
(และถือว่าหมากเม็ดนั้นถูกต้องของผู้เล่นลำดับนั้น และให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ลำดับถัดไปเป็นผู้เดินต่อ
เช่น เป็นตาของฝ่ายดำลำดับที่ 2 แต่ฝ่ายดำลำดับที่ 1 เป็นคนวางแทน ตาต่อไปจะเป็นตาของฝ่ายขาวลำดับที่ 2 และฝ่ายดำลำดับที่3 ต่อ) หากฝ่ายใดวางผิดลำดับหมากครบ 3 ครั้ง จะถือว่าฝ่ายนั้นแพ้ทันที
⦁ เมื่อมีการวางลำดับผิด และไม่มีการประท้วงในตานั้นหรือมือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครั้งนั้น จะถือว่าไม่มีการ
เล่นผิดลำดับ
⦁ ห้ามผู้เล่นพูดคุยปรึกษากัน หรือ ส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีม หากมีการจับได้ จะถือว่าฝ่ายนั้นแพ้ทันที

รางวัลการแข่งขันในแต่ละประเภท
รุ่น Dan
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 21,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก

รุ่น Kyu
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก

รุ่น Beginner
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 1,800 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก

*** ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับใช้รับเงินรางวัลมาด้วย ***

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณหฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล Email:haritkor@cpall.co.th Tel.02-071-9067
คุณกมล สันติพจนา Email:kamonsan@cpall.co.th Tel.02-071-9070