การแข่งขันหมากล้อมคู่ผสมชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Pair Go Championship 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมคู่ผสมชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Pair Go Championship 2017 ณ ห้องประชุม 1111A อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11  ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 2  กันยายน  2560

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

Division A     ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาหมากล้อมคู่ชาย-หญิง เท่านั้น

(นักกีฬาทั้ง 2คน  ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป)

Division B ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักกีฬาหมากล้อมคู่ชาย-หญิง เท่านั้น

(จำกัดให้มี “ดั้ง” ได้เพียง 1 คน โดยไม่จำกัดระดับฝีมือ หรือ ระดับ “คิว” ทั้งคู่ก็สามารถที่จะลงแข่งขันได้)

การแข่งขันมีเวลาให้ฝ่ายละ 45 นาที หากหมดเวลาการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ทันที
หมายเหตุ : มีต่อเวลาพิเศษ (Byo-yomi) 10 วินาที/ 1 ครั้ง

ผลการแข่งขัน

Division A

  

  

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายณัฐวัชร์  พ่อค้า และ น.ส.  อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ และ นางสาวกรองกมล  เมฆหมอก

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช และ นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่ นายสิริเทพ  เฉิน และ นางสาววณิชา พิทักษ์วาณิชย์

รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้แก่ นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ และ เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย

 

Division B

  

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายนันทวัฒน์ และ น.ส. อารยา

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นายศุภพงษ์ และ นางสาวพิชญา

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ เด็กชายภูริช และ เด็กหญิงอัยย์

รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่ เด็กชายพงษ์เมธ และ เด็กหญิงภูริชญา

รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้แก่ เด็กชายนิติเทพ และ เด็กหญิงพริ้มเพรา