การแข่งขันหมากล้อมรายการ BMA Kids Go Tournament 2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ฝ่ายประถม) ร่วมกันจัดงานแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA Kids Go Tournament 2016” ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานแข่งขันกว่า 400 คน

12814250_10156574546760035_2935794320369007185_n 12802799_10156574522365035_1755959000851966189_n

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณปิยะธิดา เกษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คุณฐานิตา แพร่วานิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดย คุณสุนันท์ วชิรมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิดการแข่งขัน

หลังจากพิธีเปิด เป็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีทั้งสิ้น 17 โรงเรียน ประกอบด้วย
1.โรงเรียนวัดดอนเมือง ( ทหารอากาศอุทิศ )
2.โรงเรียนวัดประดู่ธรรมมาธิปัตย์
3.โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
4.โรงเรียนวัดสีสุก
5.โรงเรียนบางจาก ( นาคเผื่อนอุปถัมถ์ )
6.โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
7.โรงเรียนวัดสระบัว
8.โรงเรียนวัดปากบึง
9.โรงเรียนวัดนวลจันทร์
10.โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
11.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
12.โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
13.โรงเรียนประชานิเวศน์
14.โรงเรียนพระยามนธาตุราชสีพิจิตร์
15.โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
16.โรงเรียนสามเสนนอก
17.ฤทธิยะวรรณาลัย

12790984_10156574546985035_30896533663384528_n  12799309_10156574546755035_4244508761536913481_n 12801669_10156574546980035_4241275669450527891_n 1425558_10156574618980035_7528948532274630347_n 12512447_10156574618605035_5531059866589516609_n 12794521_10156574618745035_4659738115074933614_n 12799342_10156574619140035_5922287681197451897_n 12800369_10156574618735035_2322947153490844184_n 12801607_10156574618610035_8853351567864311448_n 12806070_10156574618740035_6580085700494373961_n 12809748_10156574618990035_1208996995976691161_n 12814581_10156574619125035_6446413128221137521_n 12814640_10156574618600035_3937603290261273752_n 12814686_10156574618985035_9081892847592242532_n

โดยการแข่งขันในปีนี้แบ่งเป็น 12 ประเภท ( ประเภทเดี่ยว, ทีม, คู่ผสมแข่งขันกระดาน 9×9 ) คือ 1. เดี่ยวอนุบาล 2. เดี่ยวประถมต้น ( ป.1-3 ) 3. เดี่ยวประถมปลาย ( ป.4-6 ) 4.เดี่ยวมัธยม 5.เดี่ยวอาจารย์มือใหม่ 6.ทีมอนุบาล 7. ทีมประถมต้น ( ป.1-ป.3 ) 8.ทีมประถมปลาย ( ป.4- ป.6 ) 9.ทีมมัธยม 10.คู่ผสมประถม 11.คู่ผสมมัธยม 12. ประเภท Smart BMA ( การแข่งขันประเภท 19×19 )

1898105_10156574554385035_7767363749994496159_n 1913584_10156574581345035_3482000191671562423_n 12795311_10156574581230035_8389389103068512962_n 12806023_10156574554390035_4820141004165223096_n

10177296_10156574523075035_6828092396223726797_n 12799375_10156574523170035_7553930910362738792_n 12802973_10156574524425035_2232980433357905237_n 12832299_10156574523275035_3783020494448318128_n

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีบรรจุประเภท ” คู่ผสม” ( Pair Go ) เป็นกีฬาสาธิต ซึ่งเป็นการจับคู่กันระหว่าง นักเรียน และ อาจารย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างนัก กีฬาประเภท Pair Go ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อยอดสู่การแข่งขันหมากล้อม Thailand Pair Go Championship และ World Student Pair Go ในอนาคตอีกด้วย

12718233_10156574524050035_5249367601383314381_n 12804641_10156574524345035_1259203985896874036_n 12804700_10156574524245035_5825847914722154864_n 12809762_10156574523585035_4686362784170512325_n 12813952_10156574523720035_4320023118856659813_n 12832333_10156574523900035_1044146193606899281_n

พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก  คุณปิยะธิดา เกษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

12742149_10156574554560035_8274985466679750554_n 12804697_10156574525325035_3601464496101312456_n

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภท “เดี่ยว” อนุบาล
ชนะเลิศ สุชานาถ มังครัชเสถียร โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับ 1 พิสิษฐ์ ฉัตรอมรวงศ์ โรงเรียนประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 นะโม โสลุน โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับ 3 ณัฏฐ์ธิดา กิจบัญชา โรงเรียนประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 4 กิตติชัย อ่อนภูษา โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์

12800380_10156574579955035_823457867277473758_n 12802723_10156574579940035_1832696445552392595_n  12804741_10156574579965035_7747714182481595471_n  12814003_10156574579770035_8002916976944855823_n

ประเภท “เดี่ยว” ประถมต้น ( ป.1-3 )

ชนะเลิศ สนธิ อินทร์กิ่ง    โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ภัทราณิศฐ์ รุ่งรดิศเดชานนท์   โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
รองชนะเลิศอันดับ 2 สโรชา เฉิน   โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
รองชนะเลิศอันดับ 3 เฉลิมไชย ตุกไธสงค์    โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ธนทัต อำดวนตาล      –

12804753_10156574568215035_8813265116179249136_n  12705514_10156574568115035_3107430340021640078_n12800363_10156574568035035_5677937737601660793_n  12814273_10156574567875035_7642799509511792859_n

ประเภท “เดี่ยว” ประถมปลาย ( ป.4-6 )
ชนะเลิศ ปพนธนัย อุ่นโสภา    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ศุภวิชญ์ ปัญญาวิชานนท์    –
รองชนะเลิศอันดับ 2 รวีโรจน์ กานต์วิศิษฐ์   โรงเรียนวัดสระบัว
รองชนะเลิศอันดับ 3 ศรัณย์ โม้น้อย   โรงเรียนวัดสระบัว
รองชนะเลิศอันดับ 4 ณัฐภภัทร คำปล้อง   –

12805928_10156574570605035_9210522513912878777_n12799318_10156574570610035_3863891640639911373_n  12813938_10156574570595035_6224507623288685472_n 12813942_10156574570335035_6683691948729419904_n

ประเภท “เดี่ยว” มัธยม
ชนะเลิศ อัจฉรา พาทอน โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทัศนศิริ ศรีนิกรโชติ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทตพร ภูโคกก้อย โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
รองชนะเลิศอันดับ 3 ขวัญ โตกำแพง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ตรีเพชร บุญเพิ่ม –

12801406_10156574577070035_4648000398598536688_n 12805896_10156574576860035_3800897774495924780_n  12809770_10156574577065035_1025968083959375940_n 12814177_10156574576935035_889757592497731143_n

ประเภท “ทีม” อนุบาล
ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนประชานิเวศน์ ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนประชานิเวศน์ ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 3

12821546_10156574579570035_8473585635362964644_n 12814098_10156574579580035_3987676325445751240_n 12803112_10156574579765035_9156536486734159257_n  12813905_10156574579560035_2474643193860257960_n

ประเภท “ทีม” ประถมต้น ( ป.1-3 )
ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 3
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดดอนเมือง ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ทีม 1

12799126_10156574567700035_8142143202061887267_n12809569_10156574567940035_8841641415567821516_n  12803314_10156574567860035_1706963807280977007_n10177296_10156574567695035_3693880496853022650_n

ประเภท “ทีม” ประถมปลาย ( ป.4-6 )
ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิเวศน์ ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดปากบึง
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนสามเสนนอก
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนวัดสีสุก ทีม 1

12472539_10156574570085035_737144160728093921_n 12798818_10156574570090035_2942822100167867343_n 12804638_10156574570330035_5465195492476671401_n 12814070_10156574570325035_689449781588888457_n

ประเภท “ทีม” มัธยม
ชนะเลิศ โรงเรียนพระยามนธาตุฯ ทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม3
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม5
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทีม2
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนพระยามนธาตุฯ ทีม1

10441266_10156574576650035_332036106489105166_n 12795554_10156574576655035_5825606589426037833_n 12802864_10156574576425035_5032048666829537677_n 12805928_10156574576645035_4517319229002384208_n

ประเภท อาจารย์ มือใหม่
ชนะเลิศ อ.ทิพวรรณ เคนสีแก้ว โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 อ.นรินทร์ ลภาธนะโชติ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
รองชนะเลิศอันดับ 2 อ.ภูมินทร์ สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 อ.สมศรี รำพรรณ์ โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
รองชนะเลิศอันดับ 4 อ.วรรณศรี ศักดิ์รัมย์ โรงเรียนสามเสนนอก

12301607_10156574577730035_7528383852875294190_n 12795261_10156574578005035_1068706935423059634_n 12806014_10156574578000035_3249213681308146089_n 12809787_10156574577750035_1153303633735708998_n 12814045_10156574577740035_8466820282593297192_n

ประเภท Smart BMA
ชนะเลิศ ต้นธรรม สายคำทอน โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
รองชนะเลิศอันดับ 1 วศิญญ์ หุดากร โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 นรวิชญ์ อังคาภิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 3 สุรชัจ จอมแก้ว โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
รองชนะเลิศอันดับ 4 ต้นธาร สายคำทอน โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

12376788_10156574564765035_2948093710660727751_n 12795472_10156574565095035_7281403403940084650_n 12800382_10156574564760035_7906205136114728439_n 12809751_10156574564885035_4136952961705405777_n 12832348_10156574564755035_6867249142063015564_n

ประเภท “คู่ผสม” ประถมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดดอนเมือง
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดสระบัว
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดสีสุก
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

ประเภท “คู่ผสม” มัธยม
ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
“———————” โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

535219_10156574578415035_5644553698377281044_n 12512353_10156574578220035_3310108006272847903_n 12800160_10156574578015035_1144487353445861328_n 12801650_10156574578410035_8249842588168139671_n 12814300_10156574578400035_7421561652664785507_n 12814470_10156574578210035_7576882827760127992_n

ทางสมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา และอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้

12814470_10156574581555035_1007460549908417639_n