ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  เป็นการแข่งขันหมากล้อมในระดับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี  ซึ่งรายการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก  โดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี, ประเภททีมชาย ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี, ทีมหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี, ทีมผสม อายุไม่เกิน 12 ปี และทีมชาย อายุไม่เกิน 14 ปีจาก 15 โรงเรียน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 77 คน

 

 

 

ผลการแข่งขันในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ประเภทบุคคลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช. ชิษณุพงศ์  ทรัพย์ตันติกูล จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช. ติณณ์  โภชนพันธ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบ

เหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช. วิญ  เกตุนิ่ม

 

ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 12 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนอำนวยศิลป์

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 

ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฆประสานมิตร

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา

 

ประเภททีมผสม อายุไม่เกิน 12 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 14 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 

 

ผลการแข่งขันในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงไอรัก  ฟูกูฮาระ  โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม

เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงภัทรา  กุศลานุคุณ  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติส มิชชั่น

รางวัลรวม ได้แก่ โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม

 

ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายวรท ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายศิวกร  เชาวน์เลิศเสรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายธีรธรรศ  ศิริธีรากุล  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

รางวัลรวม ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงพิชชาภา  นึ่งกลาง โรงเรียนสิรินธร

เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงวริศา  วรรณวงศ์วัฒนา  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงศศิกานต์  ทัศนแสงสูรย์  โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

รางวัลรวม ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร

 

ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ นายไชยกานต์  กาญจนศิลป์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เหรียญเงิน ได้แก่ นายจักรนิภัทร  พรหมเต็ม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม

เหรียญทองแดง ได้แก่  นายณฐภัทร  เหรียญรุ่งโรจน์  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

รางวัลรวม ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 

ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

เหรียญทอง ได้แก่ นายณัฐพงษ์  ขาวสอาด  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

เหรียญเงิน ได้แก่ นายกันทร  องค์ศิริพร  โรงเรียนมหรรณพาราม

เหรียญทองแดง ได้แก่  นายวศิญญ์  หุดากร  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลรวม ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 

ผลการแข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

 

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

เหรียญทอง ได้แก่  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เหรียญเงิน ได้แก่  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

เหรียญทองแดง ได้แก่  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

เหรียญทอง ได้แก่  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

เหรียญเงิน ได้แก่  โรงเรียนกระทุ่มเสือเปลา

เหรียญทองแดง ได้แก่  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ประเภททีมผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

เหรียญทอง ได้แก่  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

เหรียญเงิน ได้แก่  โรงเรียนมหรรณพาราม

เหรียญทองแดง ได้แก่  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

เหรียญทอง ได้แก่  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

เหรียญเงิน ได้แก่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

เหรียญทองแดง ได้แก่  โรงเรียนทวีธาภิเศก

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

เหรียญทอง ได้แก่  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

เหรียญเงิน ได้แก่  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

เหรียญทองแดง ได้แก่  โรงเรียนวัดราชโอรส

ประเภททีมผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

เหรียญทอง ได้แก่  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

เหรียญเงิน ได้แก่  โรงเรียนวัดราชโอรส

เหรียญทองแดง ได้แก่  โรงเรียนมหรรณพาราม

ประเภท Low Dan

เหรียญทอง ได้แก่ นายอนุพัทย์  ปาณฑะผลิน โรงเรียนหอวัง

เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ญ.  วรัญญ์พัสร์  ภรณวลัย  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

เหรียญทองแดง ได้แก่ นฤชิต สิงห์ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง