การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภท 8 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และทีมหญิง

   

 

บรรยากาศรอบชิงชนะเลิศ

       การแข่งขัน เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2560  โดยประเภททีมผสม เหรียญทองได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นแชมป์เก่าประเภทนี้ ยังคงครองแชมป์ต่อเป็นสมัยที่สองได้ โดยเอาชนะทีมภูเก็ตไปได้ 2-1 กระดาน

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมผสม

เหรียญทอง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม

ประกอบด้วย  นายลภณ  จิรโศภิน, นายชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ และ นางสาวจุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์

เหรียญเงิน  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย  นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์, นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ และนางสาวญาณกร อนุศิริ

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย  นายนธีทร   บลอมฟีลด์, นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน และ เด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบด้วย  นายณภัทร พนมพรพานิช, นายณัฐพล โต๊ะแอ และนางสาวศิวพร มะยะเฉียว

 

 

 

ผังแบ่งสายและผลการแข่งขัน