การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภท 8 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และทีมหญิง

 

 

 

 

 

การแข่งขัน เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560  โดยประเภทคู่ผสม เหรียญทองได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งคู่นี้เพิ่งคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และยังฟอร์มร้อนแรง คว้าเหรียญทองในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ได้สำเร็จ

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ผสม

เหรียญทอง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี

ประกอบด้วย นางสาวยลดา น้าวิไลเจริญ  และนายณภัทร วงศ์หาญเชาว์

เหรียญเงิน  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย นางสาวกรองกมล เมฆหมอก และ นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกอบด้วย นางสาวธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย และ นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดสงขลา

ประกอบด้วย  นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว และ นายทบไชยทง ไชยสุนทร

 

ผังแบ่งสายและผลการแข่งขัน