การอบรมหมากล้อมพื้นฐานและการประยุกต์ใช้กับธุรกิจในหัวข้อ “How to Utilize Go in Business Strategy”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และ Executive Go Club ได้จัดกิจกรรมการอบรมหมากล้อมพื้นฐานและการประยุกต์ใช้กับธุรกิจในหัวข้อ “How to Utilize Go in Business Strategy” ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 44 ท่าน

โดยในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการนำหมากล้อมไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Mr.Robert Candelino ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้กับคุณก่อศักดิ์

ภาพบรรยากาศการอบรม