พื้นฐานหมากล้อม การจับกินเม็ดหมาก

การกินเม็ดหมาก

การกินเม็ดหมากเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นหมากล้อม  โดยการกินหมากของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะเกิดขึ้นเมื่อสถานะการบังคับทำให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องกินเม็ดหมากของอีกฝ่ายหนึ่ง

คลิปนี้ครูอั๋นจะมาพูดถึงการจับกินเม็ดหมากล้อมบนกระดาน  ว่าจะจับกินได้อย่างไร  ไปชมกันครับ