หน้าหลัก > เว็บบอร์ดสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศคัดตัวแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33

This topic contains 20 replies, has 13 voices, and was last updated by  Anong Linxiumei 2 years ago.

Viewing 21 posts - 1 through 21 (of 21 total)
 • Author
  จำนวนโพส
 • #4998

  Jin GO
  Participant

  ประกาศคัดตัวแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

  คัดตัวแทนจังหวัดกรุงเทพฯ ลงแข่งขันกีฬาแห่งเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”
  ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2560 จังหวัดชุมพรและระนอง

  คัดตัวแทนทั้งหมด 12 คน
  -ผู้ชาย 6 คน
  -ผู้หญิง 6 คน

  การแข่งขันใช้ระบบ Swiss system
  โคมิ 6.5 แต้ม

  คุณสมบัติ
  –อายุไม่เกิน 20 ปี–
  1. สามารถเข้าฝึกซ้อมตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนดให้ได้
  2. ผู้ชายระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ต้องมีรายชื่อในทำเนียบดั้งของทางสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย)
  3. ผู้หญิง
  3.1 ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ต้องมีรายชื่อในทำเนียบดั้งของทางสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย)
  *ในกรณีที่ผู้หญิงระดับฝีมือ1 ดั้งขึ้นไปมาไม่ครบตามจำนวน ผู้สมัครจะได้สิทธิคัดตัวติดทันทีและไม่ต้องมาคัดตัว
  และจะทำการคัดตัวในกรณีที่ขาดดังนี้( ระดับคิวสามารถลงชื่อและดูผลว่าต้องมาคัดได้ที่กระทู้ก่อนวันแข่ง1วันครับ)
  3.2 ระดับฝีมือ high คิว(4-1คิว) (ต้องมีใบเซ็นชื่อผ่านคิวของสมาคม หรือ มีอาจารย์ระดับดั้งในสมาคมรับรอง)
  4. ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพแล้ว

  ***ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสามารถไปขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองที่
  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ(ไทย-ญี่ปุ่น)
  อาคารกีฬาเวส 3 ถนน มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

  ผู้ชาย
  **คัดตัววันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559**
  เวลา 10.00 – 19.00 (ในกรณีที่ต้องแข่ง 5 รอบ เวลาเลิกจะเป็น 21.00)

  ผู้หญิง
  **คัดตัววันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559**
  เวลา 13.00 – 18.00

  –หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559– ก่อนเวลา19.00

  สถานที่จัดแข่ง
  สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
  อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ซอยศาลาแดง 2
  ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

  ลงชื่อสมัครได้ที่กระทู้เลยครับ
  สอบถามเพิ่มเติม 09-5414-5619

  **ผู้ที่มาคัดตัวทุกคนต้องเตรียมรูปถ่าย1นิ้ว 3ใบ และสำเนาบัตรนักกีฬาหรือบัตรประชาชน 6ใบ ในกรณีที่คัดตัวติดจะได้สามารถส่งได้ทันที**

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  #5008

  พีธศักดิ์   สุทธิอรรถศิลป์   1 dan ลำดับดั้ง  576 (ช)

  พชร         เทศวัง               1  dan ลำดับดั้ง  579 (ช)

  ภคพล       เตชวิริยะ          1  dan ลำดับดั้ง   574 (ช)

  อัมพรพัชร์     สุทธิอรรถศิลป์    4  kyu   (ญ)

  ลงสมัครค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  เบอร์ติดต่อ  0806252444

   

   

  #5009

  Max Karuhawanit
  Participant

  วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 4 ดั้ง

  ขอบคุณครับ

  #5010

  Muay Swatekititham
  Participant

  ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 1 ดั้ง

  ขอบคุณค่ะ

  #5011

  เชาวน์ เจริญสมสมัย 4ดั้ง ขอบคุนครับ

  #5012

  Sasipim Tongyu
  Participant

  ศศิพิมพ์  ทองอยู่ 4 kyu

  ขอบคุณค่ะ

  #5013

  Anonymous

  ลงทะเบียน 2 คนครับ

  1. ดญ. อัยย์ โศภนกิจ 3Kyu
  2. ดช.  กันต์ โศภนกิจ 1 DAN ลำดับ 570
  #5015

  Keith Itchayavanich
  Participant

  <p style=”text-align: justify;”>สมัครครับ</p>
  <p style=”text-align: justify;”>สิรเทพ เฉิน 2ดั้ง</p>
  <p style=”text-align: justify;”>ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3ดั้ง</p>
  <p style=”text-align: justify;”>พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 3ดั้ง</p>
  <p style=”text-align: justify;”>กร เจียรธนะกานนท์ 2ดั้ง</p>
  <p style=”text-align: justify;”>ธนภัทร วิจิตรจามรี 1ดั้ง</p>
  <p style=”text-align: justify;”>ปัญญกร เหมรัตนากร 2ดั้ง</p>
  <p style=”text-align: justify;”></p>
  <p style=”text-align: justify;”></p>

  #5016

  Keith Itchayavanich
  Participant

  สมัครครับ

   

  พลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ 1ดั้ง  หญิง

   

  #5021

  พิชชาภา  นิ่งกลาง   4 kyu (ญ)

  095-954-1124

  ขอบคุณค่ะ

  #5022

  AnusornY
  Spectator

  1. นางสาว พรสินี  สุขชื่นฤทัย  1 kyu

  2. ด.ญ. มัชฌิมา  ขวัญใจ  1 kyu


  ? FB : ศิษย์ครูต้นโกะยังบลัด

  • This reply was modified 2 years, 2 months ago by  AnusornY.
  #5024

  AnusornY
  Spectator

  นางสาวสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช  4 kyu

   


  ? FB : ศิษย์ครูต้นโกะยังบลัด

  #5030

  Keith Itchayavanich
  Participant

  สมัครครับ

  ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ 3ดั้ง หญิง

  ธิติรักษ์ เฉิน 3คิว หญิง

  วศิน เธียรวุฒิ 1ดั้ง ชาย

  #5037

  Keith Itchayavanich
  Participant

  สมัครครับ วศินภัทร โตมงคล 1ดั้ง ชาย

  #5041

  สมัครครับ ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 1 ดั้ง ลำดับ 597 ครับ
  <table border=”1″ width=”100%” align=”center”>
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <div class=”style13″ align=”center”>597</div></td>
  <td><span class=”style13″>วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์</span></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>

  #5137

  ภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์ 1ดั้ง ขอบคุนครับ

  #5207

  Wii Yin
  Participant

  น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา 1 kyu ครับ

  #5208

  Jin GO
  Participant

  จากการตรวจสอบรายชื่อในทำเนียบดั้งไม่มี และ หลักฐานการสอบดั้งไม่ถูกต้อง

  น้องวศิน เธียรวุฒิ  ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมการคัดตัวครั้งนี้นะครับ

  #5209

  Keith Itchayavanich
  Participant

  รบกวนแจ้งว่า น้องส่งใบแล้วนะครับ … มีหลักฐานการส่งและรับจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยครับ  ขึ้นทะเบียนแล้วด้วยครับ

  #5210

  Keith Itchayavanich
  Participant

  หมายถึงทะเบียนนักกีฬาน่ะครับ

  #5800

  Anong Linxiumei
  Participant

  ในวันที่มีการคัดตัวได้มีผู้ปกครองหลายคนสอบถามมาเกี่ยวกับการที่น้องคนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์คัดตัวเยาวชนกรุงเทพ ซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากติดภารกิจจัดการแข่งขันอยู่จึงไม่ได้มีการชี้แจงให้ชัดเจน และภายหลังยังมีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการตัดสิทธิแข่ง ในฐานะหัวหน้ากรรมการคัดตัวในครั้งนี้จึงอยากจะแสดงความชัดเจนนะคะ ขอยืนยันว่ามีการตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬาทุกคนว่ามีสิทธิคัดตัวตามหลักเกณฑ์หรือไม่ เพราะหากมีคนที่ไม่มีสิทธิคัดตัวแล้วคัดตัวติด แล้วโดนตัดสิทธิในภายหลัง จะทำให้น้องๆ ที่มาคัดตัวกว่า 30 คน ต้องคัดตัวใหม่ จะทำให้มีผลเสียหายในวงกว้าง จึงตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ปรากฏว่าเอกสารไม่ถูกต้อง มาดูเอกสารกันนะคะ

  ด้านล่างนี่คือเอกสารสอบดั้งของน้อง ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ไม่สามารถอนุมัติผ่านได้จริงๆ คะ (ขอไม่เปิดเผยชื่อและเบอร์โทรน้องนะคะ)

  ไล่ทีละจุดว่าเอกสารไม่ถูกต้องอย่างไร
  1. ใบสอบวัดระดับฝีมือ 1 ดั้ง เป็นลายมือเดียวกันทั้งใบ ซึ่งเป็นไปได้ยากที่ลายมือเด็ก และลายมืออาจารย์สอบอีกสองท่านจะเป็นลายมือเดียวกัน  (ยกเว้นลายเซ็นต์ของ อ. กมล ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นของจริง)
  2. ตรงลงนามรับรองว่าผ่าน อาจารย์ต้องเป็นคนเซ็นต์ชื่อรับรอง เขียนว่า “ผ่าน” ไม่ได้
  3. วันที่สอบห่างกัน 2 ปี คือ วันที่ 16 เม.ย. 2559 และ วันที่ 23 เม.ย. 2557 ซึ่งเป็นไปไม่ได้เนื่องจากใบสอบดั้งนี้เขียนชัดเจนว่าเป็นตามกฎเกณฑ์การสอบขึ้นระดับ 1ดั้ง พ.ศ. 2558 ซึ่งวันที่ 23 เม.ย. 2557 ใบสอบนี้ยังไม่มี ?
  4. สำคัญที่สุด ผู้สอบต้องไม่เคยเป็นดั้งมาก่อน จากการตรวจสอบ ผู้สอบมีระดับฝีมือ    4 ดั้ง จะมาสอบเพื่อเป็น 1 ดั้งใหม่ไม่ได้
  5. จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้มีการโทรสอบถามน้องถึง 2 ครั้ง ก่อนคัดตัวฯ แต่ติดต่อไม่ได้ และภายหลังได้สอบถามผู้ปกครองของน้องพบว่าเบอร์โทรในเอกสารผิด
  6. กรรมการจัดการคัดตัวฯ ท่านหนึ่งได้มีการชี้แจงกับเจ้าของสถาบันของน้องก่อนการแข่งขัน ด้วยวาจาและทางเว็บไซด์แล้วว่าเอกสารที่ทางสถาบันนี้ที่ส่งมาไม่ถูกต้องอย่างไรบ้าง

  ดังนั้น ข่าวลือที่ว่าเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทำเอกสารน้องหาย ทำให้น้องโดยตัดสิทธิ์หมดโอกาสเข้าร่วมคัดตัวตัวแทนนั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใด สาเหตุที่แท้จริงที่น้องไม่สามารถแข่งได้ เนื่องจากสถาบันที่น้องเรียนหมากล้อมทำเอกสารไม่ถูกต้องนะคะ
  สุดท้ายนี้ในฐานะกรรมการจัดการแข่งขันคัดตัวเยาวชนกรุงเทพฯปี2559 ขอแสดงความเสียใจแก่น้องที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้ และทางเราไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสิทธิ แต่ทำตามกฏระเบียบข้อบังคับในการสมัคร และในการแข่งขันคัดตัวครั้งหน้าถ้ามีหลักฐานเรียบร้อยสมบูรณ์ ทางกรรมการก็ยินดีที่จะให้เข้าร่วมการคัดตัวตามปกติค่ะ

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
Viewing 21 posts - 1 through 21 (of 21 total)

You must be logged in to reply to this topic.