รับสมัครการแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565

การแข่งขัน Thailand Go Championship ประจำปี 2565

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขัน Thailand Go Championshipประจำปี 2565 ในวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่จำกัดอายุระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : วันนี้ – 8 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00น.

วันที่ทำการแข่งขัน : 11 – 12 ธันวาคม 2564

สถานที่แข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championshipประจำปี 2565   หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Go Championship

กำหนดการแข่งขัน กำหนดการ Thailand Go Championship ประจำปี 2565

สมัครแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร 

คุณสมบัติ :

  1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด
  5. เป็นผู้ที่มีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป อ้างอิงจากทำเนียบดั้ง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ปิดรับสมัคร

ระเบียบการแข่งขัน :

ใช้ระเบียบตามข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เรื่องกฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯ และตัวแทนประเทศไทย พ.ศ.2562

 

รางวัลและสิทธิประโยชน์ :

รางวัลชนะเลิศ                            ถ้วยรางวัลชนะเลิศ (เวียน) เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ และ ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-7     เกียรติบัตรพร้อมปกสมาคมฯ และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ในลำดับถัดไป

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-071-2911 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย