Tag Archives: แม่ฟ้าหลวง

เด็กชายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม บุคคลต้นแบบ “สาขา เยาวชนต้นแบบ” ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม ที่ได้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ “สาขา เยาวชนต้นแบบ” ประจำปี 2561

 

 

โดยรางวัลนี้สืบเนื่องมาจากโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นรางวัลด้านผลงานทางด้านหมากล้อมและจิตอาสาช่วยงานสังคม มีการคัดเลือกมาจากหลายสาย พิจารณาจากผู้ที่ได้จะต้องมีโครงการเพื่อสังคม และมีผลงานในสายของตัวเองซึ่งคัดเลือกโดยนักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรศัศน์

ท้ายนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม ที่ได้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ “สาขา เยาวชนต้นแบบ” ประจำปี 2561 (เยาวชนคนเก่งและดีของวงการหมากล้อมไทย)

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดการแข่งขัน การแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 CIMFU INTERNATIONAL GO TOURNAMENT 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง ในการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน