Tag Archives: ภูเก็ต

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562 (หมากล้อม)

อบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต จัดการอบรมหมากล้อม ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียน จำนวนกว่า 90 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมให้กับนักเรียนใน จังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต